Alla inlägg av jonashornblad

90% återbrukad inredning

Allt fler av våra beställare av inredningsuppdrag har fokus på återbruk. Under våren har vi slutfört arbetet med ett nytt kontor för Stockholms Konstnärliga Högskolas ledning och administration där upp till 90% av den lösa inredningen är återbrukad. ”Vår största utmaning har varit att hitta en ram för den rika variation av möbler som lätt uppstår vid återbruk” berättar Carola Magnusson Boman, uppdragsansvarig på Nyréns.

Läs mer om projektet här

Foto: Anders Fredriksén

Bengt Isling får kunglig medalj

Landskapsarkitekt Bengt Isling har förlänats Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig gärning. Medaljen delades ut av H.M. Konungen i samband med en ceremoni på Stockholms Slott den 7 november.

”Jag är verkligen glad och stolt över att ha tagit emot Prins Eugen-medaljen. Det är hedrande att få ansluta till den grupp av framstående arkitekter som tidigare fått medaljen” säger Bengt Isling.

Med medaljen följer en motivering till utmärkelsen:
”Bengt Isling är en produktiv och namnkunnig svensk landskapsarkitekt. Hans specialitet kan sägas vara park i stad, ofta i miljöer som varit hamn- eller industriområden, som omvandlats till bostadsområden. Hornsbergs strandpark på Kungsholmen är det kanske mest kända exemplet härpå. Med känsla för platsen själ och för den mänskliga skalan i ofta ganska storskaliga sammanhang skapar Isling oaser med grönska och gärna också vatten. Miljöer som snabbt blivit omtyckta av närboende och mer långväga besökare. Han är sedan flera år tillbaka verksam som slottsparksarkitekt med ansvar för Hagas och Ulriksdals kungliga slottsparker”.

Bengt har under sina drygt 30 år på Nyréns jobbat med en mängd olika typer av projekt, tävlingar, utställningar, analyser och utredningar i varierade skalor. Det har handlat allt från stadsplanering till design av detaljer. Bengt vann Sveriges Arkitekters Sienapris 2012 för Hornsbergs strandpark, 2009 för Norra Bantorget och 1992 för bostadsområ¬det Starrbäcksängen på Gärdet. För närvarande är Bengt engagerad i ett flertal stora projekt, bland annat slutförandet av Årstabergsparken, utvecklingen av Ulvsunda industriområde och detaljplanearbetet för Slakthusområdet i Stockholm. Han är även involverad i ett flertal projekt i Norrköping och är slottsarkitekt i Hagaparken och Ulriksdal.

”Det bästa med mitt arbete är när man ser att miljöerna jag bidragit till används och blir en del av folks vardag. Det är ett riktigt bra betyg för mig som landskapsarkitekt. Att det har blivit så är nog det som gjort att jag fått den här utmärkelsen”, berättar Bengt Isling.

Carl Nyrén, grundare av Nyréns Arkitektkontor, tilldelades Prins Eugen-medaljen 1976. Fem landskapsarkitekter har tidigare fått medaljen.

Pressmeddelandet med anledning av medaljförläningen finns här

Läs mer om några av Bengt Islings uppdrag:
Årstabergsparken

Hornsbergs strandpark

Norra Bantorget

För frågor, hör gärna av dig till Bengt Isling.

Fotograf första bilden: SPA (Swedish Press Agency)
Fotograf andra bildern: Nyréns Arkitektkontor 

Biomedicum Årets Bygge 2019!

Tidningen Byggindustrin delar varje år ut priset Årets Bygge. Vinnare 2019 blev Biomedicum och Akademiska Hus. Grattis!!! Vi är stolta och glada över att vi sedan 2011 varit med som inredningsarkitekter på uppdrag av hyresgästen Karolinska Institutet. 

Här kan du läsa mer om priset. Och här hittar du mer information om vårt arbete med Biomedicum.  

Uppdragsansvarig inredningsarktiekt Malin Axelsson Sjödahl berättar gärna om vårt bidrag till utvecklingen av ett av Europas största laboratorier. Välkommen att höra av dig. 

Foto: Mathias Nero

Biomedicum finalist i MIPIM Awards

Forskningsbyggnaden Biomedicum är en av fyra finalister i MIPIM Awards 2020 i kategorin Best Healthcare Development. Nyréns inredningsarkitekter har sedan 2011 arbetat med Biomedicum på uppdrag av Karolinska Institutet. Vinnaren avslöjas i Cannes den 12 mars. Biomedicum är det enda svenska bidraget i MIPIM Awards 2020.

Pressmeddelandet i sin helhet går att läsa här

Läs mer om Biomedicum i vår projektpresentation. 

Kontaktperson: Malin A Sjödahl, uppdragsansvarig inredningsarkitekt. 

Foto: Mathias Nero 

Emelie Brunge om barn i täta städer

Under veckan har konferensen ”Får barnen plats i framtidens storstäder” ägt rum på ArkDes. Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns, berättade om barnens plats i stadsplaneringen och vad de negativa konsekvenserna av den allt högre exploateringsgraden medför för barnens plats i staden och i våra offentliga rum.

Konferensen, som arrangerades av ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium och  Nätverket BUMS, har uppmärksammats i media. Lyssna till Emelie i Sveriges Radio Studio Ett där hon bl a berättar om bl a berättar om hur hon har jobbat med detta i stadsutvecklingsprojektet Skärholmsdalen i Stockholm. Lars Epstein skriver i DN Stockholm på Facebook. I hans artikel kan du läsa om konferensen i sin helhet samt om Emelies konkreta exempel. 

Kontakta gärna Emelie Brunge om du vill veta mer om hur vi jobbar med barnperspektiv i stadsplanering.

Foto: Maria Rosenlöf

Finalplats för Årstabergsparken

Årstabergsparken är ett av tio projekt som är i final i Årets Stockholmsbyggnad 2019. Vi glädjs åt det och gillar juryns kommenterar: ”Ett fint exempel på hur allmänna medel kan användas för att få till ett välkommet tillskott i Stockholms parkliv. Parken utnyttjar berget till fullo och åstadkommer mycket kvalitet på liten yta. Bergsparken är ett klassiskt konstmotiv – och nu får vi se det på ett nytt sätt.”

Läs mer om de nominerade projekten och lägg din röst här

Vill du veta mer om vårt arbete med Årstabergsparken, klicka här

Foto: Åke E:son Lindman

Förstapris till Biomedicum i MIPIM Awards 2020

Forskningslabbet Biomedicum i Solna har vunnit förstapris i MIPIM Awards 2020. Nyréns inredningsarkitekter har sedan 2011 arbetat med Biomedicum på uppdrag av Karolinska Institutet. Uppdraget har omfattat all inredning i byggnaden. Från labb och kontor till hörsalar, mötesrum, café, lunchrum och ytor för service. Nyréns, som varit med från start till mål, har i dialog med verksamhetens arbetsgrupper analyserat behov och utifrån det gestaltat inredningen.

”I Biomedicum ser man hur stor nytta inredningsarkitekter kan göra för att verkligen förstå verksamheten och gestalta en miljö som blir en vacker och funktionell arbetsplats. I de här fantastiska lokalerna kommer forskare att hitta svaren på många av vår tids viktiga frågor. Det känns meningsfullt att ha varit delaktiga i det här projektet”, säger Ulrika Bergström, VD, Nyréns Arkitektkontor.

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du här

Projektpresentation om Biomedicum, klicka här

Vill du veta mer om Biomedicum? Hör gärna av dig till uppdragsansvarig inredningsarkitekt Malin A Sjödahl. 

Foto: Mathias Nero. 

Framtidens sjöstad i Trelleborg

Nyréns är inbjudna av Trelleborgs kommun till parallellt uppdrag om utformning av en ny strukturplan för Sjöstaden-Stadskärnan. Sjöstaden-Stadskärnan är en del av stadsutvecklingsprojektet Kuststad 2025; ett projekt som står för en god och bärkraftig befolkningsutveckling i staden. På Nyréns har vi stor erfarenhet av omvandling av industri- och hamnmiljöer till moderna blandade stadsdelar. Centralt i projekten är att integrera de ofta kulturhistoriska värdena med det nya på ett sätt som skapar mervärden. Vi har sedan länge utvecklat ett integrerat arbetssätt där våra specialister inom arkitektur, stadsbyggnad, landskapsarkitektur, kulturmiljö och hållbarhet samverkar. Med projektet Sjöstaden-Stadskärnan öppnar sig en fantastisk möjlighet att utveckla Trelleborgs stad mot vattnet. Dagens barriär av industri och storhandel ersätts av en ny levande stadsdel där vattnet blir en naturlig del. Här välkomnas du till Sverige – och här öppnar sig världen!

Har du frågor? Välkommen att kontakta Dag Cavallius

Mer info om projektet hittar du här

Bild: hitta.se 

Inflyttning i Hus 3, Campus Albano

Campus Albano växer fram som ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. I takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas behövs nya lokaler. Våra inredningsarkitekter har sedan 2016 arbetat med Campus Albano Hus 3 på uppdrag av KTH. Här ryms lab för Material- och Nanofysik samt lokaler för SU:s fysiker vid sida om kontor, lunchrum, mötesrum, seminarierum och andra funktioner. BSK Arkitekter har ritat huset.

Inflyttningen är igång och vi har varit där och fotograferat. Visst blir det fint!

Vill du veta mer om vårt arbete med Campus Albano hus 3, klicka här.

Frågor? Hör gärna av dig till Malin Axelsson Sjödahl.  

Foto: Anders Fredriksén.

Innovationspengar till covid19-kapell

Coronapandemin påverkar många människors liv och vardag. Möjligheterna att genomföra begravningar där släkt och vänner kan ta farväl av nära och kära är starkt begränsade. Nyréns Arkitektkontor har i samarbete med Lagunda församling tagit initiativ till idéprojektet Andrum – ett flyttbart heligt rum för att dela sorg och förtröstan i en trygg utomhusmiljö. Den öppna arkitekturen möjliggör ceremonier där deltagare kan hålla avstånd till varandra. Här tas ett sista värdigt farväl omringat av naturens färger.

Jag blev väldigt berörd när jag insåg att många människor tvingats avstå från begravningar eller deltagit på distans via dator. Som arkitekt försöker jag alltid lösa utmaningar så det kändes naturligt att hitta en lösning för att kunna hålla värdiga begravningar. Resultatet blev en flyttbar byggnad som går att expandera och som möjliggör olika sorters samlingar oavsett religion”, berättar Sofia Kanje, initiativtagare och arkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Projektet har nu fått stöd genom Vinnovas innovationspengar. Kapellet Andrum knyter an till traditioner och kulturarv, samtidigt som det möjliggör begravningsceremonier där myndigheternas restriktioner kan efterlevas. Idén startade som ett medarbetarinitiativ hos Nyréns. Förslaget har vuxit fram i ett snabbt och kreativt samarbete med Lagunda församling. Tack vare olika kompetenser har en bra lösning tagit form.

Ceremonier och traditioner kring begravningar finns i alla kulturer och möjligheten till personliga avsked är en naturlig del av sorgearbetet. I och med covid-19 har många sörjande inte kunnat vara närvarande när nära och kära har somnat in, och inte heller haft möjlighet att ordna med begravning på ett traditionellt sätt för ett gemensamt farväl tillsammans med släkt och vänner. Jag är tacksam att kapellet nu blir verklighet, det kommer att hjälpa människor i sorg”, säger Carin Åblad Lundström, kyrkoherde i Lagunda församling.

Andrum har beviljats stöd från Vinnovas ”Innovationer i krisens spår” vilket möjliggör att kapellet kan utvecklas och att en prototyp tas fram. Vinnovas motivering: ”Projektet har identifierat ett behov av nya typer av andliga mötesplatser, när de befintliga rummen inte är lämpliga att använda. Projektet samlar aktörer med kompetens att genomföra projektet samt med god förankring i målgruppen. Om projektet lyckas kan det väntas få bred användning för olika typer av samlingsplatser”. Till utlysningen inkom 270 ansökningar varav 18 beviljades stöd.

Arbetsgruppen består av arkitekterna Sofia Kanje, Lowa Sundh och Veronica Feltre, visualiserare Molok Hyded, modellbyggare Ninna Kapadia och ljusdesigner Nicolas Philip från Nyréns Arkitektkontor samt kyrkoherde Carin Åblad Lundström i Lagunda församling och konstruktör Athanasios Giannimaras från Kåver & Mellin Byggkonstruktion. 

För mer info, läs här.

För frågor, kontakta initiativtagare och arkitekt Sofia Kanje

Kallbadhus vid Vätterns strand

”Ebba” är vårt tävlingsförslag till ett nytt kallbadhus vid Vätterns västra strand, strax norr om centrala Jönköping. Ett värmande kallbadhus för alla ute på Vätterns vatten. Utgår från klimatet och platsens topografiska förutsättningar. En modern tolkning av Jönköpings byggnadstradition.

Fler  bilder och mer information om vårt förslag hittar du här

Bengt Isling berättar gärna mer eller svarar på eventuella frågor.  

Kulturmiljö + hållbarhet = sant!

Sveriges Arkitekters akademi för kulturmiljö bjöd den 8 maj in till ett frukostseminarium om hur kulturmiljö kan stödja arbetet med hållbarhet. Nico van Gelderen, landskapsarkitekt LAR/MSA på Nyréns är nybliven ordförande i akademin. Under seminariet delade han och andra ledamöter med sig av erfarenheter från sin vardag. Klicka här om du vill titta på seminariet.    

Hör av dig till Nico om du vill veta mer. Här kan du få ytterligare information om vårt kompetensområde kulturmiljö. 

Landskapsnominering till Årstabergsparken

Sveriges Arkitekter har idag presenterat de nominerade i priset för bästa landskapsarkitektur. Nyréns Arkitektkontor nomineras för sitt arbete med Årstabergsparken i Stockholm. Nyréns har sedan 2013 haft uppdraget att göra en ny bergspark av de naturmarksytor som blivit över efter att bebyggelsen tagit sitt. Ytorna var splittrade och de branta bergen gjorde dem svåra att nå. Ambitionen har varit att tillgängliggöra parken och skapa en tydligare orientering med en variation av mötesplatser och funktioner. Parken har många olika målgrupper och alla kan finna sitt. Från ordnade lekplatser och skogskojor till utsiktstorn, skyddande skärmtak, lugna platser – och höghus för tornseglare.

Läs mer om Sveriges Arkitekters presentation av de fyra nominerade projekten. Sveriges Arkitekters pressmeddelande finns att läsa här

Här berättar vi om vårt arbete med Årstabergsparken. 

Frågor? Kontakt gärna Petra Lindqvist eller Bengt Isling

Foto: Åke E:son Lindman. 

Linköpings stadsbibliotek 20 år!

Idag den 16 mars är det 20 år sedan det nya stadsbiblioteket i Linköping invigdes med pompa och ståt. I september 1996 förstördes delar av det gamla biblioteket i en omfattande brand där huvudbyggnaden brann ner till grunden och en ovärderlig samling av böcker, skrifter och konstverk försvann i lågorna. Politikerna beslutade snabbt att ett nytt bibliotek skulle byggas och utlyste en arkitekttävling som vanns av Nyréns förslag ”Vända sida”. Namnet kom sig av att arkitekterna placerade entrén ut mot Östgötagatan istället för in mot stadens centrum. Såväl arkitekter som landskapsarkitekter och inredningsarkitekter från Nyréns deltog i uppdraget som vi än idag är väldigt stolta över.

I en nyligen publicerad krönika i Östgöta Correspondenten lyfts biblioteket fram som en av stadens finaste byggnader och ett av det bästa arkitektbeslut som de styrande tagit på flera hundra år. Landskapsprojektet har också uppmärksammats för bl a den fina bokstavsträdgården i klippt bok.
 
På invigningen, 16 mars 2000, intervjuades ansvarig arkitekt Johan Nyrén i Corren: 
 
– ”Jag tror det beror på att huset, trots att det är så väldigt stort, har en viss mänsklighet. Det är naturmaterialen, dagsljuset, och huset är lättfattligt med den stora bokhallen. Det stora engagemanget jag upplevt i Linköping slår allt annat jag varit med om som arkitekt”.

Här finns mer information om vårt arbete med biblioteket i Linköping. 

Foto: Åke E:son Lindman.

Medborgarhuset öppnar efter renovering och ombyggnad

Medborgarhuset på Södermalm i Stockholm öppnar igen efter omfattande renovering och ombyggnad. På uppdrag av fastighetskontoret, Stockholms stad, har vi på Nyréns varit med och skapat ett förnyat Medborgarhus som utgår från ursprungliga intentioner men också moderniserar funktionerna så att de möter dagens standard.

Läs gärna vårt pressmeddelande från den 12 augusti, klicka här

Här kan du läsa mer om vårt arbete med Medborgarhuset. 

Här finns även en länk till fastighetskontorets pressmeddelande om öppningen. 

Modellbyggare i Arkitekten

Med en fysisk modell faller allt på plats. Det säger våra modellbyggare Ninna Kapadia och Mårten Ubbe som intervjuats av Arkitekten. På Nyréns har vi haft egen modellverkstad i snart 20 år. Vi bygger modeller i såväl egna uppdrag som åt andra arkitektkontor, fastighetsaktörer och kommuner.

Artikeln i sin helhet hittar du här

Vill du veta mer om fysiska modeller, klicka här

Har du frågor? Kontakta gärna Ninna Kapadia och Mårten Ubbe

Fotograf: Jonas Malmström

Möt oss på arkitekturfestivalen Open House 15 november 2020

Open House är en arkitekturfestival som arrangeras i städer världen över. Allmänheten bjuds in till gratis guidade visningar av stadens mest unika och spännande byggnader och platser. Open House Stockholm firar femårsjubileum i år. Festivalen syftar till att involvera allmänheten i stadens utveckling och stimulera intresset för arkitektur och samhällsbyggande. Festivalen arrangeras av den ideella föreningen Open House Stockholm och går av stapeln den 14-15 nov. I år deltar vi genom guidade visningar av tre parker som vi jobbat med under längre tid: Svandammsparken, Hornsbergs strandpark och Årstabergsparken  Deltagare måste i år anmäla sig i förväg och det finns max 20 platser per visning. Kom och träffa landskapsarkitekterna som har jobbat med parkerna från start och ansvarat för gestaltningen.

Mer info om respektive visning och anmälan hittar du nedan:

Svandammsparken, söndag 15 nov kl 10-11

Hornsbergs strandpark, söndag 15 nov kl 11-12

Årstabergsparken, söndag 15 nov kl 13-14. 

Välkomna!

Fotografer: Svandammsparken Sten Jansin.
Hornsbergs strandpark och Årstabergsparken Åke E:son Lindman. 

Nöthagen i Nyköping tar form

Nöthagens stadsutvecklingsprojekt går nu in i nästa fas på sin väg mot förverkligande! Projektet innehåller allt det som vi gillar med en robust och framtidsblickande stadsplanering – offentliga och karaktärskapande rum, ett mix av bostäder och samhällsfunktioner, och en tydlig förankring i platsens befintliga rumsliga och funktionella kvaliteter. Centralt i stadsdelen sparas det gamla Slakteriet och delar av Wedholmsfabriken. Industribebyggelsen ges ett nytt innehåll och tillsammans med utvecklade torg och offentliga platser skapas en drömsk övergång i nuet mellan gammalt och nytt. Nyréns arbetsgrupp har varit drivande under hela processen och tagit fram både detaljplan, gestaltningsprogram och kulturmiljöutredning, samt den nya strukturplan som detaljplanen är baserad på. Detaljplanen är nu på granskning fram till den 10 januari 2020.

På Nyköpings kommuns webbplats finns mer information om projektet

I SVT:s lokala sändningar den 2 december 2019 finns även ett inslag om Nöthagen

Här presenteras projektet ytterligare. Frågor? Välkommen att kontakta Gustav Karlsson uppdragsansvarig projektledare och stadsplanerare på Nyréns.

Nu öppnar Nyréns Ljus

Efter ett långvarigt samarbete mellan Nyréns Arkitektkontor och ljusdesignern Nicolas Philip startas nu Nyréns Ljus. Efterfrågan på ljuskompetens ökar allt mer. Nu kommer beställare att erbjudas ett större helhetsgrepp.

”Hos Nyréns samlas många kompetenser under ett och samma tak. Vi är glada att genom Nyréns Ljus kunna erbjuda professionell ljusdesign i både egna uppdrag och åt fastighetsaktörer, kommuner och andra arkitektkontor”, säger Ulrika Bergström, VD på Nyréns.

Nicolas Philip har de senaste åren jobbat med bland annat Kalvhagen och Inre Hamnen i Norrköping, Slottsskogsvallen i Göteborg och Kiruna stadsomvandling.

”Nyréns och jag har jobbat tillsammans i många uppdrag och har haft ett lyckat och roligt samarbete. Jag ser fram mot att driva den nya avdelningen och att stötta arkitekter, inrednings- och landskapsarkitekter med ljus i alla typer av projekt och i projektens olika skeden”, berättar Nicolas Philip, ljusdesigner på Nyréns.

Gestaltning av ljus är en kreativ process som kräver både tekniska och estetiska kompetenser. Det är vanligt att en ljusdesigner är involverad i planeringen av projekt, oavsett om det handlar om exteriöra eller interiöra miljöer. Bästa resultat uppnås genom nära samarbete mellan ljusdesigner och arkitekter. Ju tidigare man börjar tänka på ljussättning desto bättre för slutresultatet.

”I första hand uppfyller ljus förstås en funktion, men inte bara det – ljuset skapar rum och atmosfär och ska integreras i arkitekturen utan att ta över” säger Nicolas Philip, ljusdesigner på Nyréns.

Nicolas Philip är i grunden utbildad till fysiker och har jobbat i fem år som teknisk projektledare. Därefter utbildade han sig till ljusdesigner MSc vid KTH. Nicolas kommer närmast från ÅF Lighting och innan dess Black Ljusdesign.

Mer info om ljusdesign på Nyréns finns här. Läs även pressmeddelandet med anledning av öppnandet av Nyréns Ljus. 

Kontakta Nyréns Ljus

Ny gnista i Tändsticksområdet?

Nyréns har djup kompetens och stor erfarenhet av omvandlingar av gamla industrimiljöer. I Jönköpings-Posten delar byggnadsantikvarie Urban Nilsson med sig av sina tankar om potentialen i det gamla Tändsticksområdet i Jönköping. ”Tändsticksområdet har potential att bli som Londonstadsdelen Brick Lane” menar Urban. 

Hör gärna av dig till Urban Nilsson om du vill veta mer om vårt kompetensområde kulturmiljö

Bilder: Jönköpings-Posten

Ny i Stockholms skönhetsråd!

Sedan årsskiftet är vår medarbetare Katarina Borg invald som ledamot i Rådet för Stockholms skönhet. Skönhetsrådet bevakar frågor som rör stads- och landskapsbild, stadsliv, natur- och kulturvärden. – ”Jag är jätteglad över detta fina förtroendeuppdrag, säger Katarina”. Stockholm är inne i en historiskt kraftig tillväxtperiod och förändras i snabb takt. Nya stadsbyggnadsgrepp prövas och nya årsringar läggs till det redan byggda. I detta skede har Skönhetsrådet en viktig roll. Vi följer de ärenden som behandlas politiskt och kan skaffa oss överblick över den förändringsprocess som pågår. Jag hoppas att vi ska fortsätta att vara en positiv kraft som belyser viktiga stockholmsfrågor, skapar debatt och fungerar som stöd för tjänstemän och politiker. Katarina är planeringsarkitekt och landskapsarkitekt och är nominerad av Sveriges Arkitekter.  

Nya Karolinska Solna till final i World Architecture Festival

Nya Karolinska Solna (NKS) har gått till final i World Architecture Festival 2019 i kategorin Completed Buildings: Health. Tävlingsbidraget är inlämnat tillsammans med White Tengbom Team. Vinnare utses början på december i Amsterdam. Nyréns har sedan november 2012 ansvarat för inredningsprojekteringen av det 330 000 kvm stora sjukhuset.

Bland våra projekt kan du läsa mer om vårt arbete med NKS. 

WAF:s hela shortlist för 2019 hittar du här.

Blir du nyfiken på att veta mer, hör av dig till Eva Nyberg eller Ernesto Garcia

Nya kontorslokaler för oss i höst

Höstterminen är igång och vi är laddade. Under september flyttar vi till nytt kontor på Magnus Ladulåsgatan 63. Vi ser fram mot en mer central adress så att fler av våra beställare, samarbetspartners och vänner har närmare till oss. 

Läs gärna Atrium Ljungbergs pressmeddelande om Nyréns som ny hyresgäst.  

Foto: Atrium Ljungberg

Nya Lillsjönäs – inflyttat och klart

Nöthagens stadsutvecklingsprojekt går nu in i nästa fas på sin väg mot förverkligande! Projektet innehåller allt det som vi gillar med en robust och framtidsblickande stadsplanering – offentliga och karaktärskapande rum, ett mix av bostäder och samhällsfunktioner, och en tydlig förankring i platsens befintliga rumsliga och funktionella kvaliteter. Centralt i stadsdelen sparas det gamla Slakteriet och delar av Wedholmsfabriken. Industribebyggelsen ges ett nytt innehåll och tillsammans med utvecklade torg och offentliga platser skapas en drömsk övergång i nuet mellan gammalt och nytt. Nyréns arbetsgrupp har varit drivande under hela processen och tagit fram både detaljplan, gestaltningsprogram och kulturmiljöutredning, samt den nya strukturplan som detaljplanen är baserad på. Detaljplanen är nu på granskning fram till den 10 januari 2020.

På Nyköpings kommuns webbplats finns mer information om projektet

I SVT:s lokala sändningar den 2 december 2019 finns även ett inslag om Nöthagen

Här presenteras projektet ytterligare. Frågor? Välkommen att kontakta Gustav Karlsson uppdragsansvarig projektledare och stadsplanerare på Nyréns.

Nyréns i förändring…

Vi har varit igenom en förändring där vi har valt att stänga vår filial i Malmö och fokusera på kontoret i Stockholm. Vi kommer så klart fortsätta att vara verksamma över hela landet med uppdrag inom stadsbyggnad, landskap, arkitektur, kulturmiljö och inredning.

Tack vare duktiga medarbetare har våra tio år i Malmö inneburit många uppskattade samarbeten och inspirerande uppdrag! Malmökontorets arkitekter och byggnadsantikvarier går vidare till andra uppdrag – som anställda eller som egenföretagare. Vi kommer att fortsätta jobba tillsammans i några pågående projekt.

Varmt välkommen att höra av dig om du har frågor, funderingar eller vill diskutera uppdrag vi kan hjälpa dig med. Kontakta gärna mig direkt.

Varma hälsningar
Ulrika Bergström, vd

Nyréns inredningsarkitekter med i Kasper Salin-nominerad skola

Adolfsbergsskolan i Knivsta, som ritats av LLP Arkitektkontor, är en av fyra byggnader som nominerats till årets Kasper Salin-pris. Nyréns inredningsarkitekter har ansvarat för inredningen.
Jag är så glad att en skola nominerats till detta fina pris. Det är ett bevis på att miljöer där pedagoger och skolbarn tillbringar sin vardag verkligen är viktiga. Att god arbetsmiljö och att ambitiöst utformade lokaler för studier, kreativitet och lek är centrala för framtiden”, säger Eva Nyberg, ansvarig inredningsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Här kan du läsa vår projektbeskrivning och på LLP:s webbplats finns ytterligare bilder och information. 

Vårt pressmeddelande med anledning av att nomineringen offentliggjordes finns att läsa här

Vill du veta mer om vårt arbete med Adolfsbergsskolan, kontakta gärna Eva Nyberg

Foto: Åke E:son Lindman

Nyréns med i planprisnominerade Fokus Skärholmen

Fokus Skärholmen är nominerat till årets planpris av Sveriges Arkitekter! Nyréns Arkitektkontor har deltagit genom hela processen, från det inledande parallella uppdraget för hela stadsdelens utveckling till planeringen av större projektområden och enskilda byggprojekt. Stockholms stad har brutit ny mark i sitt sätt att jobba med stadsutveckling.

Jag önskar verkligen att fler kan inspireras av Fokus Skärholmen som är ett flaggskepp för social hållbarhet. Här har allting gjorts rätt från första början. Barnen, samhället och platsen har fått styra förutsättningarna för den nya stadsmiljön”, berättar Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Nyréns har tillsammans med beställare på staden arbetat fram förslaget till Skärholmsdalen; ett av projektets tre stora planområden. Förslaget tar sin utgångspunkt i landskapets förutsättningar och kvaliteter och har ett medvetet barnperspektiv. Med mottot ”en bra stad för barn är en bra stad för alla” har barnens behov satts i fokus.

”Vi har skapat en god livsmiljö där de offentliga rummen, parkerna, torgen och stadsgatorna stått i centrum. Goda boendemiljöer med trivsamma och rymliga bostadsgårdar liksom förskolor i bra lägen med rejäla gårdar ger möjligheter till ett gott vardagsliv för alla. Tillsammans med staden och övriga konsulter har vi skapat förutsättningar för en socialt hållbar stadsdel för många framtida generationer Skärholmsbor”, fortsätter Emelie Brunge, Nyréns Arkitektkontor.

Nyréns olika uppdrag har innefattat parallellt uppdrag för Fokus Skärholmen, fortsatt arbete med strukturplan för Skärholmsdalen inklusive landskapsarkitektur, gestaltningsprogram och gestaltning av allmän plats, samt kulturmiljöutredning med konsekvensbeskrivning. Nyréns arkitekter har även ett pågående uppdrag för nya bostäder i ett kvarter tillsammans med ankarbyggherren SKB.

Stadens arbetssätt med Fokus Skärholmen är ett lyckat exempel på hur det allmänna kan ta ett större ansvar för att leda utvecklingen utifrån en tydlig målbild med sociala förtecken. 

Här kan du läsa mer om Nyréns arbete med Skärholmsdalen. 

För mer info, kontakta gärna landskapsarkitekt Emelie Brunge

Visualisering: Andreu Taberner, Nyréns. 

Nyréns med på Järvaveckan

Den tredje upplagan av Järvackan går av stapeln 12-16 juni på Spånga IP. ”Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan de folkvalda politikerna och medborgarna. Genom att locka partiledare från samtliga riksdagspartier och samhällsaktörer från många olika branscher, bidrar Järvaveckan till att öka förutsättningar för alla medborgare att engagera sig politiskt, delta aktivt i samhället och sätta sina prioriterade frågor på den politiska agendan”.

Välkomna att hälsa på oss fredag 14 juni då vi finns på plats i ett av seminarietälten och föreläser om ”Stadsplanering med barnperspektiv – att bygga stad för alla dess invånare”. 

Nyréns modellverkstad i SVT

På Nyréns har vi haft en egen modellverkstad i nästan 20 år. Fysiska modeller är ett viktigt verktyg i vår arbetsprocess och vi är glada att bygga modeller åt beställare från både när och fjärran. Titta gärna på SVT:s inslag i ”Go’kväll” från deras besök här på Nyréns.
Inslaget från Nyréns börjar min. 33:54. 

Hör av dig till våra modellbyggare Ninna Kapadia och Mårten Ubbe om du vill veta mer. 

Nyréns på ny adress

Nu har vi installerat oss i vårt nya kontor på Magnus Ladulåsgatan 63, bara ett kvarter från Medborgarplatsen på Södermalm. Vi jobbar fortfarande mestadels på distans så inflyttningsfesten får vänta. Det finns dock nästan alltid folk på kontoret – slå därför gärna om signal om du har vägarna förbi och vill titta in på en kaffe.

Modell: Nyréns modellverkstad 

Foto: Elisabeth Ubbe. 

Nyréns ritar Gävles nya mötesplats

Nu är det klart att vi på Nyréns får det prestigefulla uppdraget att rita Gävles nya kultur- och bildningscentrum. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier. Byggnaden ska samspela med både den lägre bebyggelsen i Gamla Gefle och mot det öppna offentliga stadsrummet vid Slottstorget. 

– Vi på Nyréns är mycket stolta och glada över att få rita Gävles nya kultur- och bildningscentrum. Uppdraget är just den typ av projekt som vi har stor erfarenhet av. Den nya byggnaden ska ta emot stora flöden av människor och bli en attraktiv mötesplats i staden över tid. Begrepp som flexibilitet, transparens, tillgänglighet och synlighet är nyckelord för planeringen av morgondagens kultur- och bildningscentrum i Gävle, säger Ulrika Bergström, VD för Nyréns Arkitektkontor.

I Gavlefastigheters upphandling deltog 28 anbudsgivare. Bygget ska starta under 2021 och redan 2023 ska Gävles nya mötesplats vara klar.

– Det här är en särskilt viktig byggnad för Gävle. Kultur- och bildningscentret kommer att bli ett riktigt spännande arkitektoniskt landmärke som ska locka många till besök. Det extraordinära läget, den rika omgivningen och byggnadens funktioner är av stort allmänt intresse och ska gestaltas för att bli tillgänglig för alla, säger Gävle kommuns stadsarkitekt Helena Tallius Myhrman, som varit delaktig i processen.

– Gävle har i nuläget ett stadsbibliotek som är dimensionerat för bara hälften av kommunens invånare. Det nya kultur- och bildningscentret är en viktig satsning för ung som gammal i vår stad och ska erbjuda ett innehåll för alla, säger kommunalråd Jörgen Edsvik (S), ordförande för den politiska referensgruppen.

Har du frågor? Kontakta gärna Johan Forsman Sachs.

Se vårt inlägg om detta på Instagram!

Premiär för utomhuskapellet Andrum

Nyréns Arkitektkontor har i samarbete med Lagunda församling utvecklat ett flyttbart utomhuskapell för ceremonier i covid19-tider. Utformningen gör det möjligt att genomföra värdiga begravningar med den distans som krävs under pandemin. Med innovationsstöd från Vinnova har en prototyp tagits fram. 

Det allra första pandemianpassade kapellet är nu klart. Invigningen skedde i samband med en ceremoni vid Fröslunda kyrka i Uppland torsdag 9 juli. Kapellet, som har placerats på kyrkogården, har utvecklats i samarbete mellan Nyréns Arkitektkontor och Lagunda Församling. Efter att prototypen testats och förbättrats är ambitionen att sätta kapellet i produktion så att flera församlingar, oavsett religion, kan erbjuda trygga sammankomster utomhus.

Idén till kapellet startade som ett medarbetarinitiativ hos Nyréns och har sedan vuxit fram genom ett tätt samarbete. Under projektets gång har personal från församlingen arbetat tillsammans med arkitekter, modellbyggare, visualiserare, ljusdesigner, konstruktörer och snickare. Tack vare olika kompetenser har en bra lösning tagit form.

Pressmeddelandet i sin helhet kan läsas här.
Projektet Andrum presenteras här

Har du frågor om Andrum, kontakta gärna Sofia Kanje

Foto: David Thunander. 
Övre fotot: ingivningsceremoni vid Fröslunda kyrka 9 juli 2020.
Nedre fotot: delar av arbetsgruppen, från vänster Nils Göran Bergström, E-Wall Bygg, Athanasios Giannimaras, Kåver & Mellin Byggkonstruktion, Veronica Feltre, Nyréns, Sofia Kanje Nyréns, Carin Åblad Lundström, Lagunda församling, Jacob Kärnhagen Hjerpe, E-Wall Bygg.

Rekordpublik på Järvaveckan

Järvaveckan 2019 slog publikrekord med fler än 50000 besökare och visa därmed att detta är en allt viktigare mötesplats för samhällsengagemang. En del av besökarna kom för att lyssna på vår medarbetare Emelie Brunges föreläsning om ”Stadsplanering med barnperspektiv – att bygga stad för alla dess invånare”. Emelie beskrev såväl de vanligaste fallgroparna samt framgångsexempel från vardagen. Tack till publiken – och tack till Järvaveckan för ett riktigt bra arrangemang. Vi ses igen 2020.

Hör gärna av dig till Emelie Brunge om du vill veta mer om stadsplanering med barnperspektiv. 

Seminarium på Järvaveckan

Välkomna till Järvaveckan 2019. Vi bjuder in till ett seminarium om ”Stadsplanering med barnperspektiv – att bygga stad för alla dess invånare” fredag 14 juni kl 17.30-18.30. Föreläsare är Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns. Mer info hittar du i inbjudan nedan. 

Anmäl dig gärna genom att maila osa@nyrens.se.

Skärholmsdalen på granskningsutställning

Nu är detaljplanen för Skärholmsdalen på granskningsutställning. Arkitekter, landskapsarkitekter, planerare och byggnadsantikvarier från Nyréns har tillsammans arbetat med planen som möjliggör ca 800 bostäder, förskolor, vårdboende, verksamhetslokaler och parker. Skärholmsvägen gestaltas om till en stadsgata och ger förutsättningar för en eventuell stadsspårväg (Spårväg syd).

Klicka här för att läsa mer. 

Ta mig till havet

Tisdagen den 28:e maj presenterade vi vårt förslag på utformning av en ny stadsdel, inom projektet Sjöstaden-Stadskärnan, för Trelleborgs kommun. Den nya Sjöstaden återför Trelleborg till strandkanten och ett efterlängtat möte med havet och kommer att bli hela Trelleborgs stolthet och angelägenhet. Den nya Sjöstaden präglas av det enkla vardagslivet där hemkänslan fortsätter utanför dörren. Ett rikt och varierat stadsliv skapas av ett finmaskigt nät av stråk, mötesplatser och målpunkter. Här finns Sveriges sydligaste stadsboende på första parkett vid havet. En stadsdel som tar sikte långt in i framtiden mot ett klimatsmart robust stadsbyggande med urban attraktionskraft.

Har du frågor? Välkommen att kontakta Dag Cavallius.

Mer info om projektet hittar du här

Vårdbyggnadsnomineringar till två Nyrénsprojekt

Två projekt som Nyréns Arkitektkontor har arbetat med har idag 191021 nominerats till Vårdbyggnadspriset: Nya Karolinska Solna och Eastmaninstitutet. Båda projekten är bra exempel på fleråriga samarbeten mellan olika aktörer där många kompetenser bidragit till goda vårdmiljöer anpassade till dagens krav.

”Det är klart att vi är extra stolta idag. Att två projekt som vi jobbat med har blivit nominerade i Vårdbyggnadsprisets båda kategorier är glädjande och ett kvitto på att vår kunskap och erfarenhet har varit ett viktigt bidrag i skapandet av genomarbetade vårdmiljöer som visar omsorg om både patienter, anhöriga och personal”, säger Ulrika Bergström, VD på Nyréns.

Länk till Vårdbyggnadsprisets nomineringar, klicka här

Pressmeddelande finns att läsa här:

Mer info om vårt arbete med Eastmaninstitutet och Nya Karolinska Solna går att läsa bland våra projektbeskrivningar.

Foto: Björn Lofterud