Tillsammans skapar vi framtidens arkitektur

Nyréns är ett arkitektkontor med en lång historia. Idag är vi ett 60-tal anställda som arbetar i trivsamma lokaler på Södermalm i Stockholm. Vi är stolta över att vara ett medarbetarägt arkitektkontor. Det präglar vårt arbetssätt, vi är vana att samarbeta och driva vårt företag tillsammans. 

Hos oss arbetar arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, ingenjörer, byggnadsantikvarier, ljusdesigner, visualiserare och modellbyggare. Vi har projekt i alla skeden, genom vårt utforskande arbetssätt kan alla kompetenser bidra. Sedan starten 1948, då Carl Nyrén grundade kontoret, arbetar vi för såväl offentliga som privata aktörer och organisationer.

Vi planerar, gestaltar och utveckla fysiska miljöer i vår samtid, det vi gör kommer att påverka samhället nu och för lång tid framöver. Ofta bygger vi vidare på platser med en historisk kontext med tydligt avläsbara årsringar i olika skalor och stilar. För oss handlar arkitektur om att ansvara för både tidigare och kommande generationers livsmiljöer, om att utveckla nya och förädla befintliga värden.

Vi utformar vår arkitektur i nära samverkan med våra beställare. Vår arkitektur beskrivs ofta som humanistisk och formsäker, med känsla för detaljernas betydelse. Våra projekt är prisbelönta, omskrivna och har sedan länge gott renommé. Att tänka långsiktigt genomsyrar vårt företagande. För oss är hållbarhet mer än en del av en affärsmodell, det är en självklar vision i en utmanande tid.

Att vara delaktiga i ett tåligt och långsiktigt hållbart samhällsbygge är en självklarhet för Nyréns, det ligger i vår värdegrund. Det ställer krav på vår nyfikenhet, öppenhet och intresse för utveckling. Vi är medvetna om den allvarliga situation miljön och klimatet befinner sig i. Vi vet dessutom att byggsektorn står för en betydande del av jordens klimatpåverkan.

Hos Nyréns tar vi helhetsgrepp och håller samman våra kompetenser i projekten. Vår ambition är att kontorets bredd på bästa sätt ska bidra till de utmaningar som samhället i idag kräver. Det behövs samsyn och mod i branschen för att planera för en oviss framtidsutveckling. Vi är övertygade om att den byggda miljön spelar en central roll i den omställningen.

Hållbarhet för Nyréns innebär ett ansvarstagande förhållningssätt. Med platsens förutsättningar och kultur som utgångspunkt sätter vi människan i centrum. Vi vet att historien kan ge oss många ledtrådar till en hållbar samhällsutveckling. Våra miljöer och byggnader håller hög kvalitet, de tål förändring och komplettering. De håller över tid, på så sätt bidrar Nyréns till ett långsiktigt hållbart samhällsbygge.

Kontakta oss

Delägarskap

Jobba hos oss

Vi har en lång historia som vi är stolta över

Lär dig mer om några av våra ikoniska uppdrag

Fortsätt

Vill du jobba med oss?

Vi tar emot ansökningar digitalt via länken nedan. Ansökningar som skickas in på annat sätt har vi tyvärr ingen möjlighet att hantera.

Jobba hos oss