Vad innebär det att vara ett delägarägt arkitektkontor och vad spelar det för roll för dem som jobbar på företaget? Här ett par röster från kontoret.

Petra Lindeqvist som är ordförande för ägarkonsortiet berättar: ”När vår grundare Carl Nyrén kände att det var dags att trappa ner 1982 sålde han företaget till medarbetarna. Då beslutades det att endast anställda kan vara delägare, att varje delägare ska äga lika mycket och ha lika stor rösträtt på bolagsstämman. Så är det än idag”.

För flera medarbetare har ägarformen varit bidragande till att de sökt sig till Nyréns. ”Jag la väldigt stor vikt vid det när jag sökte jobb och valde Nyréns delvis på grund av det. Jag gillar idén att vi som arbetar här har stort inflytande”, berättar Sofi Unnersjö.

Redan från starten har det varit ett uttalat mål i aktieägaravtalet att alla som jobbar på företaget ska vara delägare. Ägarformen är platt; alla har en röst och samma inflytande. För en del medarbetare är utdelningen viktigast och för andra är det insynen och möjlighet att påverka som väger tyngst.

Ernesto Garcia berättar: ”Det är roligt att vara med och äga och det ger ett stort engagemang. För mig är det extra meningsfullt att kunna engagera mig i utvecklings- och demokratifrågor”.

Ägarna har regelbundna träffar och möten. Förutom att välja styrelse så tar de också fram ägardirektivet som lämnas till styrelsen inför strategiarbetet. Ägardirektivet ses över varje år så att det fokuserar på aktuella och relevanta strategiska frågor.

”Vi är inte bara medarbetare som jobbar ihop utan vi äger ihop och det är ytterligare en sak som binder oss samman och ger en bra laganda.”

Johan Söderberg tycker att ägandet ger en extra motivation som också stärker gemenskapen. ”Vi är inte bara medarbetare som jobbar ihop utan vi äger ihop och det är ytterligare en sak som binder oss samman och ger en bra laganda. Det blev extra tydligt när vi 2020 flyttade till våra nya lokaler, då var vi som delägare mycket involverade. Förutom läget, storlek och hyresnivåer var det viktigt att vår nya arbetsplats skulle kännas ”Nyrénsk”. När vi nu kliver in på Magnus Ladulåsgatan 63 på Södermalm, tror jag att både vi som arbetar här, våra samarbetspartner och kunder känner sig hemma”.

”Just nu är vi mitt i en rekryteringsprocess, vår nuvarande VD, Ulrika Bergström ska gå i pension. Vi som ägare är med i processen med våra ägarrepresentanter i styrelsearbetet. Men den här typen av förändring ger samtidigt delägarna tillfälle att se över våra långsiktiga mål för kontorets framtid och hur vill rigga oss för att till exempel möta en osäker konjunktur och branschens stora klimatutmaningar. Då känner jag verkligen både trygghet och styrkan i ägargruppens breda kompetens” säger Petra Lindeqvist.