Från vänster: Ernesto Garcia, Johan Söderberg och Petra Lindeqvist. På bilden saknas Sofi Unnersjö.
Fotograf: Andreu Taberner.

Nyréns är ett medarbetarägt kontor. Vad innebär det och vad spelar det för roll för dem som jobbar på företaget? Möt landskapsarkitekterna Sofi Unnersjö och Petra Lindeqvist samt inredningsarkitekt Ernesto Garcia och arkitekt Johan Söderberg som berättar om ägarformen som skapar ett starkt engagemang med en stor portion delaktighet och gemenskap.

Petra Lindeqvist som är ordförande för ägarkonsortiet berättar: När vår grundare Carl Nyrén kände att det var dags att trappa ner (1982) sålde han företaget till medarbetarna. Då beslutades det att endast anställda kan vara delägare, att varje delägare ska äga lika mycket och ha lika stor rösträtt på bolagsstämman. Så är det än idag”.

För flera medarbetare har ägarformen varit bidragande till att de sökt sig till Nyréns. ”Jag la väldigt stor vikt vid det när jag sökte jobb och valde Nyréns delvis på grund av det. Jag gillar idén att vi som arbetar här har stort inflytande”, berättar Sofi Unnersjö. 

Redan från starten har det varit ett uttalat mål i aktieägaravtalet att alla som jobbar på företaget ska vara delägare. Efter två år kan de som vill ansöka om delägarskap. För att bli inröstad måste man uppfylla invalskriterierna som bland annat innefattar lojalitet mot företaget, företagets värdegrund men också hur man är som yrkesutövare. Ägarformen är platt; alla har samma röst och samma inflytande. För en del medarbetare är utdelningen viktigast och för andra är det insynen och möjlighet att påverka som väger tyngst.

Ernesto Garcia berättar: ”Det är roligt att vara med och äga och det ger ett stort engagemang. För mig är det extra meningsfullt att kunna engagera mig i utvecklings- och demokratifrågor”.

Byte av kontorsfastighet är en av många frågor som delägarna var med och beslutat om. Johan Söderberg beskriver delägarnas delaktighet i processen med att hitta vår nuvarande kontorslokal så här: ”Hyresnivåer, strategisk placering ur olika aspekter som att attrahera medarbetare, vara centralt och nära för kunder, att byggnaden i sig förmedlar något som känns Nyrénskt och som vi vill bli förknippade med, möjlighet att vara ett showroom i entréplan mm, allt det där var ägarna aktiva i. Vi gjorde till och med gemensamma studiebesök och tittade på de olika objekten.”

”Vi är inte bara medarbetare som jobbar ihop utan vi äger ihop och det är ytterligare en sak som binder oss samman och ger en bra laganda.”

Ägarna har regelbundna träffar och möten. Förutom att välja styrelse så tar de också fram ägardirektivet som lämnas till styrelsen inför strategiarbetet. Ägardirektivet ses över varje år så att det fokuserar på aktuella och relevanta strategiska frågor.

Johan Söderberg tycker att ägandet ger en extra motivation som också stärker gemenskapen. ”Vi är inte bara medarbetare som jobbar ihop utan vi äger ihop och det är ytterligare en sak som binder oss samman och ger en bra laganda. När man går ut från ägarmöten är det lite som peptalk i omklädningsrummet – nu ska vi göra det här ännu bättre”.

Vad står på ägarnas agenda just nu? ”Under våren kommer vi att göra ett större omtag med ägardirektivet och formulera vad vi vill med företaget framåt, vad ska Nyréns vara om 10 år?” säger Petra Lindeqvist.