Arkitektur

Nyréns arkitektur har sitt ursprung i Carl Nyréns arkitektverksamhet. Av tradition har våra uppdrag spänt från stort till smått – från den mindre byggnaden och den genomarbetade detaljen till komplexa helhetsmiljöer i form av större byggnadsprojekt eller hela stadsdelars utvecklande. Vi arbetar bland annat med uppdrag inom bostäder, kulturbyggnader, handel, vård- och omsorgsboende, utbildning och idrott.

Gemensam nämnare för all vår arkitektur är den höga kvalitetsambitionen med gedigna material och vacker ljusföring.  En ambition är alltid att i dialog med våra uppdragsgivare lägga stor tonvikt vid hållbart byggande där alla gestaltningsgrepp ger ett igenkännbart och unikt uttryck med den Nyrénska arkitekturen som grund. Flera av våra byggnader har miljöklassificerats enligt LEED, BREEAM och MB – Miljöbyggnad.

Här hittar du alla medarbetare i arkitektgruppen.

Medarbetare i arkitektgruppen

Vill du veta mer om arkitektur? Kontakta mig.

Ulrika Bergström

VD/CEO. Affärschef arkitekter och kulturmiljö. Kvalitetschef. Arkitekt SAR/MSA

Telefon
08-698 43 25

E-postadress
ulrika.bergstrom@nyrens.se

Utvalda uppdrag inom arkitektur