Skärholmsdalen bostadskvarter

Norr om Skärholmens centrum föreslås ett nytt bostadskvarter som följer platsens dramatiska topografi på ett harmoniskt och dynamiskt vis. Nyréns har på uppdrag av SKB tagit fram ett samrådsförslag till ett nytt bostadskvarter i Skärholmsdalen i förlängningen av Gräsholmsvägen och bredvid Sätraskogens naturreservat.

 • Ort

  • Stockholm, Skärholmen
 • Beställare

  Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB)
 • Omfattning

  Cirka 80 lägenheter fördelade på två kvarter
 • Visualiseringar

  Karim Nabil
 • Kontaktperson

  Lowa Sundh

Flexibla små och stora lägenheter

Det nya kvarterets taklandskap följer områdets topografi där högsta punkten i söder rör sig stegvis ner till en lägre höjd där kvarteret möter naturreservatet. Lutningen på taket ger en dynamisk och varierad rörelse längst gatan samt skapar möjligheten till solceller i fördelaktiga vinklar. Kvarteren innehåller både små och stora lägenheter och kan genom sin flexibilitet förses med uthyrningsdel för en ökad mångfald och förändrade framtidsbehov.

Entréer med generöst förrum och gröna växter

Fasaderna mot gatan består av fasadskiffer i olika mönster samt en strukturerad fönstersättning som på översta våningen varierar i storlek för att förstärka lutningen av taket. Mot gården är fasaden i puts. För att ge en variation i fasad och liv längs gatan har fasaden ett byte av kulör per bostadsentré. Varje bostadsentré är indragen och träklädda med generösa glaspartier samt en sittbänk som ger en trygg och ljus entrémiljö. Entréerna har ett generöst förrum med gröna växter – något som ger odlingsmöjligheter, skapar en trevlig mötesplats för de boende samt blir en brygga mellan entré och innergård. Trapphusen är en fortsättning av dessa växtrum med bland annat takfönster för att få en behaglig entrémiljö.

Bostäder i Skärholmsdalen, SKB och Nyréns Arkitektkontor
Bostäder i Skärholmsdalen, SKB och Nyréns Arkitektkontor
Visualisering av bostadsgården

En levande gatumiljö

Bottenvåningen ska bidra till en aktivt användande av gatan. En variation av funktioner som tydliga och generösa entréer med sittplatser, lägenheter, ljusa tvättstugor och en föreningslokal hjälper till att skapa en levande gatumiljö. Där möjligheten finns har lägenheterna mot gatan en egen trappa och entré direkt från gatan.

Grönskan sipprar in

Gården ramas in av kvarteret i söder och en brant skog i norr. Sydväst-vänd gård med utsikt över kullen med sin tall- och ekskog ger närvaro till naturen. För att skapa en naturlig anslutning till omgivande terräng, gemensamma uteplatser och planteringar ligger gården på två nivåer.

Bostäder i Skärholmsdalen, SKB och Nyréns Arkitektkontor
Bostadsgården ramas in av en brant skog kvarterets norra del