Mycket under ett tak

Sedan starten 1948 har helheten stått i fokus och därför är vi måna om att ha alla de nyckelkompetenser som krävs för att kunna skapa en stark och långsiktig arkitektur.

Mer om oss

Ersta nya sjukhus är finalist i Årets Stockholmsbyggnad 2024

Vi är glada och stolta för nomineringen!

Juryns kommentar
”Erstas nya sjukhus är trots sin stora volym väl inplacerad i kvarteret och samspelar fint med sin omgivning. Fasaden är modernt utformad och samverkar med områdets ton. Entréhallen är ljus, öppen, omhändertagande och välkomnar besökaren.

Väl gestaltade gröna gårdar och terrasser har blivit en positiv tillgång för patienter såväl som för personal. Entréns placering mot Folkungagatan ger dignitet åt byggnaden och skapar mer liv på gatan.”

Ersta sjukhus invigdes i november 2023, nio år efter att vi på Nyréns och Ratio arkitekter vann tävlingen om Ersta nya sjukhus. Efter godkänt bygglov tog Tengbom vid. 

Läs mer och rösta här

Tack för visat intresse!

Vi tar inte längre emot ansökningar för medverkande arkitekter.

En aktiv pusselbit i Nackas nya stadsväv

Det började med en markanvisningstävling och nu är Sydvästra Plania i Nacka ute på samråd. Nyréns har på uppdrag åt Bonava bearbetat förslaget som ingår i detaljplaneunderlaget. Kvarteret blir en pusselbit i Nackas nya stadsväv.   

Markanvisningstävling Plania, Sickla. Arkitekt: Nyréns, beställare: Bonava.

Grönskande gator och stadsrum för vistelse och aktivitet

Kolkajen utgör en planetapp i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. På uppdrag av Exploateringskontoret Stockholms stad har vi tagit fram programhandling och systemhandling för delar av områdets gator och parker. Vi har aktivt arbetat med att skapa en mångfald av attraktiva offentliga miljöer och mötesplatser som ska locka en bred grupp av boende och besökare.

Vistelsegata Kolkajen

Två nya ramavtal med Upplands Väsby kommun

Vi har tilldelats två nya ramavtal med Upplands Väsby kommun inom kulturmiljö samt stadsbyggnad tillsammans med Spacescape. Vi ser så mycket fram emot samarbetet, att lära känna Upplands Väsby och få bidra med vår erfarenhet inom kulturmiljöanalyser och konsekvensutredningar samt översiktsplanering, program och detaljplanering.

Rekonstruktion, om- och tillbyggnad med bibehållen kulturmiljö

Nyréns har på uppdrag åt Södertälje kommun tagit fram ett förslag på hur Lotsudden, Slussholmens sydliga spets, kan bli en målpunkt i den nya stadsparken och hur en restaurang- eller caféverksamhet kan inrymmas i de befintliga verkstadsladorna. Vårt arbete ingår i detaljplaneunderlaget för Slussholmen som nu är ute på samråd.

Slussholmen. Förslag och utredning för kafé- och restaurangverksamhet i befintliga verksamhetslador Lotsudden Södertälje. Omvandling och gestaltning. Nyréns arkitekter

Norra Latin är nominerad till Årets bygge 2024 i kategorin Renovering

Vi har medverkat som antikvarier i ombyggnadsprocessen när Norra Latin har återfått sin ursprungliga funktion som skola. Vinnaren utses på Construction Summit den 19 mars. Nu håller vi tummarna!

Kulturmiljöstöd under byggprocessen

Stockholms första kajbalkong

För folk och fisk! Stockholms första kajbalkong på Söder Mälarstrand har invigts. Ett projekt som både tillgängliggör kajerna för stockholmarna samtidigt som den biologiska mångfalden stärks.

Östra promenaden nominerad till Östergötlands arkitekturpris

Vi håller tummarna för Östra promenaden i Norrköping som är nominerad till Östergötlands arkitekturpris. Nicolas Philip har tagit fram en programhandling och projekterat den nya belysningen.

Havrekvarnen i det senaste numret av tidskriften Arkitektur

Ersta sjukhus – nu är det invigt!

Nio år efter att vi på Nyréns och Ratio arkitekter vann tävlingen om Ersta nya sjukhus har invigningen ägt rum i närvaro av H.M Drottning Silvia. Efter godkänt bygglov tog Tengbom vid. Foto: Thomas Zaar.

Läs mer

Receptionen på Ersta sjukhus. Arkitekter: Nyréns, Ratio och Tengbom

Omvandling av industriområden

Tack Kulturbyggnader 2.0 för en spännande dag! Anna Karin Fallan och Urban Nilsson föreläste om hur centralt belägna industri- och verksamhetsområden i tillväxtregioner som omvandlas till nya stadsdelar.

Genom åren har vi på Nyréns jobbat med flera omvandlingar av industriområden. Vi har en bredd av kompetenser inom arkitektur och kulturmiljö som kan stärka varandra i samma projekt.

För över 20 år sedan började Nyréns arkitekter och byggnadsantikvarier jobba med omvandlingen av Sickla i Nacka. Det var ett djärvt grepp på den tiden, 1998, att gamla fabriksbyggnader skulle bevaras.

Ett annat exempel är det högaktuella Lövholmen i Liljeholmen där Nyréns varit kulturmiljöstöd på uppdrag av byggaktörerna under planprocessen.

Läs mer

Marcusplatsen med Dieselverkstan i bakgrunden, Sickla. Foto: Åke E:son Lindman

Kyrkviken – det bästa som byggts i Nacka 2022

Bryggorna i Kyrkviken vann Nacka kommuns stadsbyggnadsutmärkelse 2022.

Läs mer

Bryggdäck i Kyrkviken. Foto: Tomas Klomp. Nyréns landskapsarkitekter

Nyréns kontorslokal

Om en flytt, om att återbruka och bygga om för att hushålla med resurser. Här berättar ett par Nyrénare om processen och grundidéerna kring flytten till vårt kontor på Magnus Ladulåsgatan 63 på Södermalm i Stockholm.

Läs mer

Nyréns Arkitektkontors arbetsplats på Magnus Ladulåsgatan 63. Medarbetare sitter i företagets biblioteket. I bakgrunden synd personer som jobbar vid dator eller har möte.

Agnes kulturhus

I Gävle pågår uppförandet av ett kulturhus på det gamla stadsbibliotekets tomt vid Slottsparken. Agnes kulturhus, som är namngivet efter författaren Agnes von Krusenstierna som växte upp i staden, beräknas stå klart för invigning hösten 2024.

Läs mer

Agnes Kulthurhus i Gävle. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor

Nyréns modellverkstad

Vår modellverkstad är välkänd i branschen och bygger modeller till såväl våra egna uppdrag som till andra arkitekter – och till kommuner och fastighetsföretag. Hör av dig till vår erfarna modellbyggare om du behöver hjälp.

Läs mer

Modellvägg. Nyréns modellverkstad

Vi har en lång historia som vi är stolta över arrow right

2023-02-22

Slutrapporten för forskningsprojektet ”Rikare grannskap” är presenterad. Här nedan kan du ladda ner rapporten som pdf.

Ladda ner

2023-01-20

Vunnen markanvisningstävling för Bonava i Sickla. Blir en pusselbit i Nackas nya stadsväv.

Läs mer