Kulturmiljö

Nyréns Kulturmiljö samlar flera yrkeskategorier inom kontoret – byggnadsantikvarier, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, ingenjörer och arkitekter. Det som förenar oss är att vi arbetar med kulturhistoriska byggnader, landskap och hela kulturmiljöer.

Att i samverkan ta tillvara kulturvärden i miljöer och byggnader som vi samtidigt utvecklar är kärnan i vårt arbete med kulturmiljöer. Det bredare angreppssättet ger oss möjlighet att mer systematiserat ta tillvara och utveckla det kulturhistoriska värdet i samhällsbyggandets och arkitekturens alla skeden – från regionplanering till ändring och restaurering av enskilda byggnader.

Vårt analytiska arbetssätt ger en möjlighet till helhetssyn där många ingångsvärden lyfts tidigt för att sedan finnas med kontinuerligt och formar resultatet. I en pågående dialog med kunder och myndigheter utvecklar vi våra verktyg och förfinar de metoder vi använder för att kartlägga, ta tillvara och utveckla bebyggelsens kulturhistoriska värde.

Vill du veta mer om kulturmiljö? Kontakta mig.

Ulrika Bergström

VD/CEO. Affärschef arkitekter och kulturmiljö. Kvalitetschef. Arkitekt SAR/MSA

Telefon
08-698 43 25

E-postadress
ulrika.bergstrom@nyrens.se

Här hittar du alla i kulturmiljögruppen.

Foto Åke E:son Lindman