Landskapsarkitektur

Våra landskapsarkitekter arbetar med alla typer av miljöer, och utgår alltid från hur vi alla präglas och påverkas av vår byggda omgivning. Vi eftersträvar att lyfta fram de landskapliga värdena i olika sammanhang, och jobbar med allt från landskapsanalyser, stadsutvecklingsprojekt, omvandling av f.d. industrimiljöer samt med gestaltning av parker, torg och bostadsgårdar.

All miljö är lika viktig för oss, och vi vill alltid skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt genom en stark analys, idé och gestaltning. Vi samarbetar ofta med kontorets arkitekter och byggnadsantikvarier och i alla våra uppdrag lägger vi stor vikt vid ekologisk och social hållbarhet.

2012 tilldelades vi Sienapriset för gestaltningen av Hornsbergs strandpark i Stockholm. Det är tredje gången gillt på tio år som vi får ta emot priset som är Sveriges främsta utmärkelse för svensk landskapsarkitektur. Inget annat kontor har tilldelats priset så många gånger.

Vill du veta mer om landskapsarkitektur? Kontakta mig.

Ia Westman

Affärschef Landskap, hållbarhetschef

Telefon
08-698 43 83

E-postadress
ia.westman@nyrens.se

Hornsbergs strandpark. Foton: Åke E:son Lindman.