Kyrkviken

Ett stenkast från Sickla köpcenter ligger Kyrkviken som 2022 tillgängliggjorts med badbryggor och strandpromenad. Bryggorna och den integrerade skärmbassängen är en del i ett större grepp för att hantera stora delar av Nackas dagvatten och skyfall. Området utmed Järlaleden mellan Sickla och Ekudden är en lågpunkt där stora mängder vatten samlas. Platsen har därför planerats för en kombinerad dagvattenanläggning med strandpromenad och bryggdäck utmed Kyrkviken. Projektet har utförts i samverkan med Sweco.
 

 • Ort

  • Sickla, Nacka
 • Beställare

  Nacka Kommun
 • Status

  Färdigställt 2022
 • Fotografer

  Ryno Quantz (Nacka Kommun), Thomas Klomp och Nyréns
 • Kontaktperson

  Daniel Fried

Platsen är tänkt att fungera dels som områdets reningsverk för dagvatten, dels som de framtida och nuvarande Nackabornas stadsdelspark för rekreation. Dessa två funktioner har varit styrande förutsättningar i gestaltningen.

Bryggdäck i Kyrkviken. Foto: Tomas Klomp. Nyréns landskapsarkitekter

Projektet vann Nacka kommuns stadsbyggnadsutmärkelse 2022. Motiveringen lyder:

En offentlig park som renar vatten och hanterar stora delar av Nackas dagvatten. Här kombineras nytta och nöje genom naturmaterial som trä, sten och grus. Bryggorna skapar ett böljande rekreationsområde, ett andrum från bakgrundens stadsmyller.

Läs pressmeddelandet från Nacka kommun här.

”Resultatet är ett tydligt bevis på att samspel leder till något gott! Både mellan människor och mellan funktioner. Jag är särskilt nöjd med hur vi lyckats passa in bryggorna utmed den smala strandremsan, skapat utblickar och platser, och samtidigt kunnat bevara den grönskande strandridån utmed vattnet. Självklart är jag också mycket glad att platserna som vi skapat blivit så populära. Att bryggorna till och med kallats för Nackabornas nya vardagsrum gör mig stolt.”

– Daniel Fried, landskapsarkitekt

Idén för parken och strandpromenaden har varit att skapa en stiliserad natur med flera olika typer av rum, både lugna och aktiva. Förslaget för parken och bryggorna binder ihop bilder av stad och natur genom tydliga linjer och former i samspel med friväxande vegetation. Enkla och vackra naturmaterial som sten, trä och grus har använts.

Anläggningen består utav den 2000 kvm stora skärmbassängen som börjar och avslutas med två större bryggdäck. En mindre brygga i mitten balanserar anläggningen visuellt.

”Det bästa som gjorts här på länge! Jag gillar att de har gjort det ordentligt och tänkt till. Det finns många olika platser att ligga och sitta på, till och med plats för hängmattor, och vattnet känns rent och fint.”

Citat från en Nackabo om den nya badplatsen. Läs mer här.

Kyrkviken. Foto: Nacka Kommun. Nyréns landskapsarkitekter

Läs mer på Nacka Kommuns hemsida här och här.