Inredningsarkitektur

På Nyréns har vi under alla år arbetat med inredningsuppdrag. Vår grupp har genomfört både större och mindre nyproduktions- och ombyggnadsprojekt, varav de flesta i offentlig miljö. Vi arbetar med inredningsuppdrag både i större komplexa projekt inom kontoret, i samarbete med andra arkitektkontor eller direkt mot brukaren. Bland uppdragen finns såväl privata som offentliga miljöer med fokus kring kunskapsmiljöer, kulturbyggnader, vårdmiljöer och handel.

God inredningsarkitektur är en funktionell utformning av en miljö utifrån kundens och verksamhetens krav, behov och särart. Ett väl genomfört projekt uppnår vi genom att inleda arbetet redan i programskedet där vi tillsammans med uppdragsgivare, brukare och övriga konsulter kan följa uppdraget hela vägen.

Vi har en bred och djup erfarenhet av både enkla och komplexa projekt. Med den bakgrunden kan vi alltid sätta samman det för uppdraget mest lämpade teamet i vilket både beprövad kunskap och inspirerande kreativitet ryms.

Vill du veta mer om inredningsarkitektur? Kontakta mig.

Anna Karin Fallan

Affärschef Arkitektur, arkitekt SAR/MSA

Telefon
08-698 43 36

E-postadress
annakarin.fallan@nyrens.se

Materialplansch från arbetet med Biomedicum
Medarbetare samlas i materialbiblioteket