Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH)

Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH) etablerades den 1 januari 2014 genom en sammanslagning av Dans- och cirkushögskolan (DOCH), Operahögskolan (OHS) och Stockholms dramatiska högskola (StDH). Högskolan har ca 200 anställda, 20 doktorander och ca 500 helårsstudenter. Lokaliseringen var utspridd på tre olika platser; Campus KTH, Campus Gärdet (gamla Konstfack) samt på Linnégatan i Garnisonen, där högskolans ledning och administration hade sina lokaler. Behovet av ett tätare samband mellan verksamhet och administration/ledning fanns och vi tog fram beslutsunderlag för samlokalisering. Fokus var att på ett kostnadseffektivt sätt lösa uppdraget då projektet var en temporär lösning under relativt kort tid (sex år).

 • Ort

  • Stockholm
 • Beställare

  Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH)
 • Omfattning

  Ca 1 800 kvm BTA
 • Fotograf

  Anders Fredriksén
 • Kontaktperson

  Carola Magnusson Boman
Stockholms Konstnärliga Högskola. Återbruk. Nyréns inredningsarkitekter. Foto: Anders Fredriksén
Stockholms Konstnärliga Högskola. Återbruk. Nyréns inredningsarkitekter. Foto: Anders Fredriksén

Inredningsuppdraget innefattade lokalprogram, behovsstudier, intervjuer med brukare, inventera samt utvärdera bruksskick av befintlig inredning, upprättande av RFP, inredningskoncept för kontor, mötesrum och lunchrum i ny- och ombyggnation av befintlig lokal, kostnadskalkyl, åtgärder av befintlig inredning samt upphandlingsunderlag för ny lös inredning.

Inom ramen för uppdraget arbetade vi med följande typer av lokaler: kontorslokaler med fasta arbetsplatser för högskolans ledning och administration, kontorslokaler med tillfälliga funktionsbaserade arbetsplatser för högskolans lärare och forskare, möteslokaler, grupprum och rum för online-möten, forskningsbibliotek, personalmatsal, pausrum och pentry samt utställningsyta och stödfunktioner.

Över 90% återbrukad inredning

Allt fler av våra beställare av inredningsuppdrag har fokus på återbruk. Våren 2020 slutförde vi arbetet med kontorslokaler för Stockholms Konstnärliga Högskolas ledning och administration. I projektet återbrukades över 90% av den lösa inredningen.

”Vår största utmaning har varit att hitta en ram för den rika variation av möbler som lätt uppstår vid återbruk.”

Carola Magnusson Boman, uppdragsansvarig