Konstnärliga, Göteborgs universitet

Den Konstnärliga fakultetens utbildningar på Högskolan för scen och musik (HSM) och Högskolan för design och konsthantverk (HDK Valand) i Göteborg kommer inom ett par år samlas i en gemensam byggnad centralt i staden. Sedan 2019 ansvarar Nyréns inredningsarkitekter som programarkitekter för samlokaliseringen av HSM och HDK Valand med program och byggnadsorganisation i både nya och befintliga lokaler.

Målet är att Konstnärliga ska bli en samlande och kreativ mötesplats centralt i Göteborg, i nya byggnader som binds ihop med befintliga.

”En viktig del i vårt arbete är att hitta synergier mellan verksamheterna och skapa lösningar för möten mellan de olika utbildningarna. Men det finns även önskemål om att de konstnärliga utbildningarnas ska ta större plats, synas tydligare och verka i staden. Att Artisten, som är en del av projektet, är ritat av Carl Nyrén och våra tidigare kollegor på Nyréns i början på 1990-talet gör det extra spännande när vi nu får möjlighet att vara med och vidareutveckla högskolans nya lokaler. De ikoniska postmoderna interiörerna har högt bevarandevärde och det känns fantastiskt att det går att bevara de kvalitéer som dessa miljöer har och ändå modernisera funktionerna och öka flexibiliteten.”

Carola Magnusson Boman Arkitekt, uppdragsansvarig

Vi projekterar inredning och utrustning till nästan alla de 500 unika rum som nu ritas upp i detalj i det pågående bygghandlingsskedet i både ny- och ombyggnaden.

”Vid renoveringen av Artisten prioriterar vi att i stor utsträckning återbruka befintlig inredning. Vi försöker behålla de rum och funktioner i befintliga delar som fungerar bra. Det vill säga inte renovera i onödan, samtidigt som vi uppdaterar för framtida behov och justerar de delar vars verksamhet fungerar mindre bra. I husets lärosalar byter vi endast ut de fasta stolarnas klädsel om de är slitna. Ny och gammal klädsel kommer blandas. Varierande nyanser och textur i samma färgskala som den ursprungliga kommer binda samman stolsgradängen till en levande mosaik som kommer förändras över tid.”

Ernesto Garcia Inredningsarkitekt, handläggare


Kort om Konstnärliga

Den Konstnärliga fakultetens utbildningar på Högskolan för scen och musik (HSM) och Högskolan för design och konsthantverk (HDK Valand) i Göteborg kommer inom ett par år samlas i en gemensam byggnad centralt i staden. Projektet Nya Konst (numera Konstnärliga) ingår i den utvecklingsplan för hela universitetsområdet som Göteborgs universitet och Akademiska Hus tog fram 2017. Det är en långsiktig vision för att skapa en stark och kreativ mötesplats för akademi och samhälle, strategiskt placerad mellan kollektivtrafiknoden Korsvägen och Götaplatsen, nära några av stadens stora kulturinstitutioner.

Konstnärliga kommer rymma utbildningar i musik, film, foto, teater, dans, opera, litterär gestaltning, fri konst, design och konsthantverk. Efter ett längre utredningsarbete kring lämplig lokaliseringen föll valet på en om- och tillbyggnad av Artisten. Arkitektkontoret Tham Videgård vann uppdraget om de två nya byggnader som kommer att länkas ihop med Artisten som renoveras och delvis byggs om inuti. Sedan 2019 ansvarar Nyréns inredningsarkitekter som programarkitekter för samlokaliseringen av HSM och HDK Valand med program och byggnadsorganisation i både nya och befintliga lokaler.