Campus Albano, hus 3

Campus Albano är ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. Här byggs också cirka 1 000 studentbostäder och lokaler för kommersiell service. I takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas behövs nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka med varandra och det omgivande samhället. Nu byggs totalt cirka 70 000 kvadratmeter universitetslokaler och cirka 1 000 studentbostäder.

 • Kompetens

  • Inredningsarkitektur
 • Arbetsgrupp på Nyréns

 • Byggnadsarkitekt

  • BSK Arkitekter
 • Ort

  • Stockholm, Albano
 • Beställare

  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 • Omfattning

  LOAV ca 9300 kvm varav ca 1500 kvm laborativ yta
 • Status

  Inflyttning juni 2020
 • Bild

  Foto: Anders Fredriksén
 • Kontaktperson

  Malin Axelsson Sjödahl
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén

Inredningsarkitekter här på Nyréns har haft förtroendet att sedan 2016 arbeta med Campus Albano Hus 3 på uppdrag av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Uppdraget har omfattat hyresgästens kravställning avseende Vetenskapens hus lärosalar för grundskola och gymnasiet som efterhand lämnade plats för Material och Nanofysiks laborativa lokaler samt tillhörande kontor, lunchrum, mötesrum, seminarierum och övriga verksamhetsstödjande funktioner.

Samtliga rumsfunktioner har tagits fram tillsammans med verksamhet och fastighetsavdelning på KTH. Kraven har därefter projekterats tillsammans med Akademiska Hus Stockholms (AHS) projekteringsgrupp bestående av projektledare, arkitekter och tekniska konsulter. Lokalernas övergripande utformning och gestaltning har skett i nära samarbete med arkitekter på BSK arkitektkontor.

Första spadtaget för Albano togs i november 2015 och Hus 3 stod klart för inflytt juni 2020.

Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén

För mer information om byggnaden, se gärna BSK Arkitekter