Campus Albano, hus 3

Campus Albano är ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. I takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklades behövdes nya lokaler på både kort och lång sikt där universiteten kan verka och samverka med varandra och det omgivande samhället.

 • Byggnadsarkitekt

  • BSK Arkitekter
 • Ort

  • Stockholm, Albano
 • Beställare

  Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
 • Omfattning

  LOAV ca 9 300 kvm varav ca 1 500 kvm laborativ yta
 • Status

  Inflyttning juni 2020
 • Fotograf

  Anders Fredriksén
 • Kontaktperson

  Malin Axelsson Sjödahl
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén

Nyréns inredningsarkitekter hade sedan 2016 förtroendet att arbeta med Campus Albano Hus 3 på uppdrag av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH).

Uppdraget omfattade hyresgästens kravställning avseende Vetenskapens hus lärosalar för grundskola och gymnasiet som efterhand lämnade plats för Material och Nanofysiks laborativa lokaler samt tillhörande kontor, lunchrum, mötesrum, seminarierum och övriga verksamhetsstödjande funktioner.

Samtliga rumsfunktioner har tagits fram tillsammans med verksamhet och fastighetsavdelning på KTH. Kraven har därefter projekterats tillsammans med Akademiska Hus Stockholms (AHS) projekteringsgrupp bestående av projektledare, arkitekter och tekniska konsulter. Lokalernas övergripande utformning och gestaltning har skett i nära samarbete med arkitekter på BSK arkitektkontor.

Första spadtaget för Albano togs i november 2015 och Hus 3 stod klart för inflytt juni 2020.

Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén
Campus Albano hus 3, foto Anders Fredriksén