Ersta nya sjukhus

I ett känsligt och trångt läge mellan Fjällgatan och Folkungagatan i Stockholm har Nyréns i samarbete med det norska arkitektkontoret Ratio ritat ett nytt specialistsjukhus. Uppdraget är ett resultat av ett vunnet parallellt uppdrag. Nyréns team fick då i uppgift att lösa in hela sjukhusets program på tomten men samtidigt behålla det kulturhistoriskt värdefulla Sjuksköterskehemmet från 1930-talet som ligger utmed Folkungagatan.  

 • Ort

  • Stockholm, Ersta
 • Beställare

  Stiftelsen Ersta Diakoni
 • Fotografer

  Thomas Zaar och Andy Liffner
 • Kontaktperson

  Carola Magnusson Boman
Ersta sjukhus. Terrass
Terrass högt ovan Folkungagatan. Foto: Thomas Zaar

Vi har utgått från befintlig topografi och bebyggelsestruktur för att hitta en lösning som anpassas väl in i stadsbilden. Ett ramverk håller ihop gestaltningen och bildar en relief som ger fasaden liv. Tillsammans med greppet att bearbeta volymerna skapas en tydlig egen identitet gentemot omkringliggande bebyggelse, men samtidigt en form och karaktär som passar i sitt sammanhang. Byggnaden har fått en öppen och välkomnande entré mot Folkungagatan med ett nytt entrétorg. I bottenvåningen finns handel, café, gym och rörelsesalar, andaktsrum, och en välkomnande reception i mitten av den samlande entréhallen.

Den nya entréhallen i glas fungerar som en länk mellan den bevarade byggnaden och den nya. Den större volymen med sina åtta våningar är tillbakadragen, varmed byggnadshöjden längs Folkungatan kan hållas lägre. Tillsammans med den befintliga byggnaden formas en innergård som ger en trivsam miljö samtidigt som ljus lokalarea utvinnas på ett effektivt sätt. Nyréns uppdrag omfattade förutom vinst i parallellt uppdrag även underlag till detaljplan, programhandlingar, rumsfunktionsprogram och bygglov.

Receptionen på Ersta sjukhus. Arkitekter: Nyréns, Ratio och Tengbom
Entréhall. Foto: Thomas Zaar
Personalmatsal, våning 8. Foto: Andy Liffner
Specialritade sittmöbler i hisshallen. Foto: Andy Liffner
Trappa som löper genom huset. Foto: Andy Liffner
Vårdrum med innovativ lösning med skjutdörr. Foto: Thomas Zaar
Utsikt från sängen. Foto: Thomas Zaar
Glaskonstnären Frida Fjellmans skulptur ”I balans”. Där äldre och nyare byggnader möts. Foto: Thomas Zaar

Ersta sjukhus startade på Erstaklippan på Katarinaberget 1864 och flyttade 1907 upp till den Axel Kumlien-ritade byggnaden på Fjällgatan. Femtio år senare gjordes stora ny- och tillbyggnader i kvarteret med Tengbom som arkitekt. I en arkitekttävling 2014 för Ersta nya sjukhus var det viktigt att sjukhuset skulle fånga omgivningens och verksamhetens historiska identitet.

Nyréns tillsammans med Ratio vann med ett koncept som på ett fint sätt följde topografin, speglade skalan och områdets klassicistiska uttryck. Nyréns arbetade med projektet fram till bygglovsansökan.

År 2017 fick Tengbom uppdraget att förvalta och genomföra projektet – vidareutveckla det nya sjukhusets funktion och gestaltning. Arbetet skedde i ett nära och avgörande samarbete med Programkontoret för Ersta diakoni samt, avseende förändrat och beviljat bygglov, med stadsarkitekt och Stockholms stad.

Vi är glada och stolta över att Ersta nya sjukhus röstades fram till Årets Stockholmsbyggnad 2024 samt Best Healthcare i Monocle Design Awards 2024.

Den nya byggnaden tillsammans med det äldre sjuksköterskehemmet. Foto: Thomas Zaar