Biomedicum

Nyréns inredningsarkitekter har haft förtroendet att arbeta med projektet Biomedicum på uppdrag av Karolinska Institutet. Nyréns har i dialog med verksamhetens arbetsgrupper analyserat behov och gestaltat inredningen. Under byggnadens framväxt har Nyréns deltagit inom ramen för verksamheten och parallellt varit delaktiga i byggnadsprocessen i nära samarbete med husarkitekterna från C.F. Møller och projekteringsgruppen från Akademiska Hus. Biomedicum vann den 15 september första pris i MIPIM Awards 2020 i kategorin "Best Healthcare Development".

 • Ort

  • Stockholm, Solna
 • Beställare

  Karolinska Institutet
 • Omfattning

  All inredning
 • Arkitekt

  C.F Møller
 • Visualisering

  C.F. Møller / Nyréns
 • År

  2018
 • Fotograf

  Mathias Nero
 • Kontaktperson

  Malin Axelsson Sjödahl

I det nya laboratoriet Biomedicum samlas fem institutioner inom experimentell forskning för samverkan i metod och utrustning samt för att generera nya samarbeten. Byggnaden har direkt förbindelse med Nya Karolinska Solna och utbytet mellan klinisk och experimentell forskning förstärks. Biomedicum är ett av Europas största laboratorier med sina cirka 65 000 kvadratmeter BTA och 44 000 kvadratmeter LOA. Det består av en stor och en mindre byggnad som är sammanlänkade och där arkitekturen förhåller sig skal- och utseendemässigt till Nya Karolinska universitetssjukhuset/stadsdelen Hagastaden och till Solnavägens nya karaktär av stadsgata.

Lunchrum

Överst i Biomedicum är två lunchrum belägna i samband med terrass. Ytterligare ett lunchrum är placerat i anslutning till NKS skyway. Gardiner med motiv som skuggan av ett lövverk har tagits fram särskilt för dessa lokaler, textilformgivare Maria Löw.

Laboratoriet vid Solnavägen där flera andra stora nybyggen växt fram; Karolinska Institutets nya aula, Folkhälsohuset, Karolinska Institutet Science Park och det nya universitetssjukhuset på motsatt sida av vägen. Genom att utveckla i ytterområdena kan campus kärna – de ursprungliga låga tegelhusen och parkområdena – samtidigt bevaras. De nya byggnaderna i modern stil möter stadens arkitektur och den framväxande stadsdelen Hagastaden. Nya entréer till campus öppnas upp från Solnavägen och välkomnar förbipasserande in på området. Karolinska Institutet Campus Solna blir ett campus i staden.

Visionen för nya Hagastaden är att skapa världens främsta område för life science. Under det gemensamma namnet Stockholm Life skapas ett centrum för högspecialiserad sjukvård och världsledande biovetenskaplig forskning för att förbättra människors hälsa. Biomedicum är en viktig kugge i denna satsning.

Byggnaden togs i bruk 2018.

Artikel från Dagens Industri 21 mars 2018
Läs hela artikeln här

Administation och reception

Receptionen är belägen i Biomedicums huvudentré där Nyréns har specialritat receptionsdisken.

Café och ljusgård

Ljusgården är byggnadens offentliga rum och nav med sitt centralt belägna café. Möbleringen förstärker gångstråket och ansluter till trappan som visar på flödet upp i huset. Soffor vänder sig öppet mot stråket och bjuder in till oväntade möten. Mot hörsalens mingelyta har de fasta möblerna försetts med en skyddande gavel med urtag för utblickar.

Kontor, 1600 skrivarbetsplatser

Verksamheten genomförde workshops för att kartlägga och upprätta en behovsanalys utifrån frågan om personliga arbetsplatser. Processen resulterade i typologier av kontorsarbetsplatser och tillhörande stödfunktioner. Nyréns deltog i processen från idéstadie fram till färdigt resultat.

Lab

Med målsättningen ”plug and play” har generiska lab skapats i dialog med verksamheten. Biomedicum har ett projektanpassat gränssnitt för mediadragningar där ett större ansvar tilldelades inredningsarkitekt och labinredningsleverantören under projekteringen och i ett senare skede hyresgästen.
Labinredningens system främjar sikt och flexibilitet. Kulörer i utvalda komponenter har bidragit till att skapa en större variation för orientering och omsorg i en i övrigt mycket generell och funktionsbaserad miljö.

Hörsal för dialog, ca 220 sittplatser

Biomedicum har en för Sverige unikt utformad hörsal för dialog mellan deltagare och föreläsare. Salen används för konferenser, föreläsningar, invigningar och forskningsseminarier. I nära samarbete med Jonas Nordquist från KI arbetar Nyréns fram underlag för stolarnas inplacering och gradängens radie och djup för att främja möjligheten till dialog. Salen är utformad för att kunna bilda mindre grupper genom att två rader stolar på varje gradäng kan vändas mot varandra. Stolarna har en vridbarhet om 360 grader med återsnurr. Mörkläggningsgardinens motiv på utsidan mot Solnavägen samt in mot ljudsgården har gestaltats av textilformgivare Maria Löw i samarbete med Nyréns.

Foto: CF Möller

Service, plan 02

Byggnadens infrastruktur består av samband och flöden inom byggnaden som helhet. Plan 02 utgör basen för inkommande och utgående gods, ren och smutsig disk samt hantering och mellanlagring av riskavfall samt förråd. Nyréns arbetade med analys och funktionsstudier för plan 02 i nära samarbete med berörd personal inom respektive arbetsområde. Nyrens projekterade labdisk med tunneldiskmaskiner och autoklaver belägen mot Solnavägen, labshop där försäljning av förbrukningsartiklar och substrat mm förekommer, lastfar med godsmottagning och varuutlämning, rum för större kryokärl, gasförråd, förråd för lågtempfrysar, omklädningsrum, avfallsrum, städcentral samt lokaler för servicepersonal.

Fakultetsklubb

En unik miljö skapad utifrån målsättningen att åstadkomma en upplevelse som avviker helt från det generiska tema som byggnad och inredning i övrigt eftersträvar. Nyréns inredningsarkitekter har färgsatt rummets ytskikt, ritat de ljudabsorberande väggpanelerna, det fristående vindfånget och bardisken. Med stor omsorg har möbler, material och kulörer valts för att skapa en sammanhängande och harmonisk helhet med inslag av överraskande detaljer.