Visualisering

Tredimensionella modeller, både digitala och fysiska, är en självklarhet inom modern arkitektur. Att använda bilder för att sälja in eller förklara ett projekt har alltid varit en viktig del av arkitektarbetet, men även i tidiga skeden i ett projekt är bilder oumbärliga för att identifiera och lösa problem samt som ett rent stöd i gestaltningsarbetet.

Nyréns har sedan flera år tillbaka utvecklat en självständig visualiseringsstudio. Inom gruppen och i samspel med våra uppdragsgivare vidareutvecklas verksamheten, nya metoder utvärderas och tillämpade metoder optimeras. Visualiseringsuppdragen spänner över alla discipliner och varierar i skala – från stora stadsplaner till inredningsprojekt.

I dag arbetar vi med alltifrån omfattande tävlingsförslag, animeringar och fotorealistiska renderingar till snabba skisser, fotomatchningar och retuschering. Utmaningen är att fånga och förmedla en vision, en känsla och arkitekturens karaktär, samt att göra bilder som är både ärliga, vackra och förklarar ett sammanhang. Utifrån en analys av tid, ekonomi, media och kund väljer vi tillsammans med arkitekten ett manér som tar hänsyn till alla faktorer. I vissa uppdrag är enkla volymer och lösningar lämpliga, medan vissa projekt kräver tekniskt komplicerade metoder och realistiska manér. Vi förhåller oss till bilder från en estetisk och konstnärlig utgångspunkt och fokuserar på ett kvalitativt resultat och nöjda kunder.

Vill du veta mer om visualisering? Hör av dig.

Andreu Taberner

Visualiserare

Telefon
070 466 0870

E-postadress
andreu.taberner@nyrens.se

Visualisering Nyréns