Avenyn och Götaplatsen

Under hösten 2022 korades vinnare i tävlingen om Avenyn och Götaplatsens gestaltning. Nyréns med tävlingsteam vann med förslaget AveNy. Den inbjudna tävlingen anordnades av Göteborgs stad genom stadsbyggnadskontoret och fastighetsägarna på Kungsportsavenyn i samarbete med Sveriges Arkitekter. Förslaget utvecklas nu vidare i ett brett samarbete med det vinnande teamet, Göteborgs stad och fastighetsägarna.

 • Externa rådgivare

  • Åsa Lilja (Trafikplanerare, Tyréns)
  • Sofie Björnberg (Dagvatten, Tyréns)
  • Örjan Stål (Trädexpert, markfrågor, VIÖS AB och SLU)
  • Mona Wembling (Växtexpert, SLU)
  • Fredrik Lindstål (Glad stad)
  • Jon Allesson (Glad stad)
 • Ort

  • Göteborg, Kungsportsavenyn och Götaplatsen
 • Beställare

  Göteborgs Stad
 • Status

  Tävlingen genomfördes 2022. Utveckling av förslaget pågår.
 • Visualiseringar

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Emelie Brunge

Perspektiv: Götaplatsen med den lekfulla vattenanläggningen och den nya trappanläggningen kring Poseidon som byggs av befintlig Fjäråsgnejs.

Tävlingen har omfattat hela stadsrummet på Avenyn och Götaplatsen med bland annat gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation, vatten och markbeläggning. I tävlingsuppgiften ingick att presentera en samlad idé kring stadsrummet som ger en förflyttning av gatans dignitet i allmänhetens ögon och förbättrar gatans liv även vintertid.

”Teamet bakom AveNy visar tydligt att man har en förståelse för platsen. AveNy bedöms vara ett realistiskt och väl genomarbetat förslag, med bra förankring i områdets funktion, kvaliteter och kulturmiljö.”

AveNy skapar förutsättningar för en ”Aveny för göteborgarna”, där det finns något för alla. Kulturinstitutionerna är synliga men här finns även plats för det tillfälliga. En fortsatt paradgata med stärkt rumslighet och med mat, nöjen, handel, och kultur som dragare.”

Ur juryns motivering när Nyréns utsågs till vinnare av tävlingen om Avenyn och Götaplatsens gestaltning.

Perspektiv: Gångbanan med en paviljong, typ 05 med bar och servering inomhus, som står i vistelsezonen mellan träden med en mikropark som skymtar. Uteservering mot fasaden.

AveNy

Avenyn och Götaplatsen får en ny chans i AveNy att bli Göteborgs främsta paradgata och mötesplats med mat, nöjen, handel och kultur som dragare och ett vardagsliv med trafik som fungerar bra. AveNy bygger vidare på platsens långa historia med en omtolkning av gångbanornas uppdelning i förgård, gångbana och grön vistelsezon med paviljonger.

Utgår från platsen och historien

En stor del av Avenyns identitet och de värden som förknippas med gatan kommer från dess historiska kontext som en paradgata från förra sekelskiftet. Detta tror vi är mycket viktigt att värna om och lyfta fram i den nya Avenyn. Genom att ta fasta på och utveckla de befintliga värdena kan Avenyn stå i minst hundra år och fortsätta vara en av Nordens mest kända gator.

Perspektiv: I vistelsezonen ligger gröna mikroparker med sittmöbler. Mikroparkernas storlek och innehåll varierar beroende var de placeras. Täthet, placering, mängd, skirhet, blomning, bladfärg, flerstammigt eller högstam kan variera. Det finns en tidsaspekt, planteringarna är föränderliga över tid allteftersom trädradens träd växer till sig och skuggar. I Mikroparkerna placeras sköna och tillgängliga bänkar där man kan slå sig ner och betrakta folklivet.

Läs mer och se tävlingsförslaget AveNy här.