Borås stadspark

Efter att Nyréns våren 2022 vann tävlingen Mittpunkten, om utvecklingen av Borås stadspark, har kontoret på uppdrag av Borås stad nu bearbetat tävlingsförslaget VISKning och tagit fram en fördjupad programhandling. Bakgrunden till projektet är att ett nytt grönt gång- och cykelstråk, Viskans park, ska dras genom Borås från Rya Åsar i norr till Gässlösa i söder. Genom den nya långsträckta parken skapas nya platser men det långsträckta stråket kommer även korsa befintliga platser, två av de platser som Viskans park kommer passera är Hallbergsbron och Stadsparken.

 • Ort

  • Borås
 • Beställare

  Borås stad, Tekniska förvaltningen, Parkenheten
 • Omfattning

  Tävling, projektering
 • Kontaktperson

  Clara Eckersten

”Ju mer vi har lärt känna parken har det gått upp för oss hur fantastisk den är. Därav har den svåra balansgången varit att inte göra för mycket. Vi vill inte förstöra något, vi vill att parken ska leva vidare likt den har gjort i över 100 år. Men vissa delar har slumrat till, det vill vi ändra på. De mindre tillägg som görs är noga övervägda och har en tidlös utformning så att de likt Stadsparken ska fungera över tid. Alla de material som vi tillför i parken ska ha lång livslängd och helst vara producerade i närområdet”.

Clara Eckersten, landskapsarkitekt

”Det är väldigt roligt att arbeta med en så pass viktig och historisk plats, dessutom med entusiastiska beställare på Borås stad. Vi gillar våra tillägg och är säkra på att det blir toppen! Sen är det spännande att processen är så pass kvick som den är, att vi projekterar etapp 1 nu och att den börjar byggas redan nu under senvåren”.

Tobias Phersson, landskapsarkitekt

Kort om Borås stadspark

Stadsparken är Borås hjärta och en kulturhistoriskt känslig miljö. Stadspark invigdes år 1899. Den är ritad av direktör Alfred Medin, stadsträdgårdsmästare i Stockholm, med hjälp av direktör Eriksson vid Slottsskogen i Göteborg, de hade båda ritat många stadsparker tidigare. Borås stadspark är byggd i slutet av en tid då det tillkom många stadsparker i Sverige. Parkerna hade en tydlig stil, som bygger på att besökaren upplever vackra vyer. Genom slingrande och korsande vägar möter man landskapet genom stora gräsytor, planteringsytor, gärna solitära exotiska träd och vatten.

Nyréns uppdrag avser den del av Viskans park som skär igenom Stadsparkens centrala delar. Här möter den gamla parkens stilideal det nya stråket. I anslutning till Stadsparken pågår flera parallella stadsutvecklingsprojekt i Borås, bland annat planeras för ett nytt höghus i det närbelägna kvarteret Pallas, som ligger norr om Viskan. I Pulsenområdet söder om parken planeras för nya bostäder och verksamheter. I samband med att Viskans park sträcker sig söderut skapas en ny möjlighet att i framtiden utvidga staden i den riktningen.

Den första etappen av Borås stadspark invigs i juni 2024.