Slottsskogsvallens entrépark

Nyréns vann tävlingen för Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg. Förslaget är genomfört och parken med omgivande skogsbeklädda kullar har blivit en lekfull plats för spontanidrott, motion och fysisk aktivitet. Parken har rustats upp, kompletterats och utvecklats med väl riktade tillägg och rumsliga möjligheter. Tävlingsförslaget utgick från ett tydligt perspektiv på inkludering och jämställdhet där unga tjejers behov särskilt står i fokus. Nyréns var generalkonsult under projekteringen.

 • Specialister

  • Nicolas Philip (ljusdesigner)
  • Karin Book (fil dr och universitetslektor i idrottsvetenskap Malmö Universitet, specialist jämställdhet och idrott)
 • Ursprungsarkitekt

  • Lars Israel Wahlman
 • Ort

  • Göteborg, Slottsskogen
 • Beställare

  Göteborgs Stad
 • Status

  Tävling 2018, färdigställt 2021
 • Fotografer

  Åke E:son Lindman (stillbilder), Oliver Willskytt Norconsult AB (drönarbilder)
 • Visualiseringar

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Bengt Isling
Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor, foto Åke E:son Lindman.

En central plats med spegeltak är en av flera mångfunktionella ytor för spontanidrott och dans med fokus på att locka fler tjejer till fysisk aktivitet. Spegeltaket för dans och andra aktiviteter är en ny mötesplats som kan bli en symbol för parken och en dragare med ett unikt program.

Platsen möjliggör en bredd av aktiviteter där det är enkelt att välja grad av deltagande. Här finns plats för spontana initiativ och mer organiserade aktiviteter. Idag finns en större efterfrågan på aktiviteter som inte är typiska föreningsaktiviteter utan som äger rum i självorganiserad regi i det offentliga rummet. Många vill vara i ett sammanhang, en form av semiorganiserade aktiviteter där du kan dyka upp när du vill utan att vara medlem. Spontant men ändå organiserat.

”Det vinnande förslaget lyckas både handfast ta vara på och lyfta fram platsens inneboende kvalitéer och samtidigt ge förutsättningar för att bli en modern aktivitetspark.”

Juryns motivering när Nyréns utsågs till vinnare av tävlingen om Slottsskogsvallens entrépark.

Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor, foto Åke E:son Lindman.
Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor, foto Åke E:son Lindman.

Dalgångarna mellan kullarna knyter samman Slottsskogsvallen på ett tydligt sätt. Formgivningen är inspirerad av Slottsskogens eleganta 20-talsklassicism. En fritt formad labyrint av häckar, murar, ramar och speglar skapar en lek mellan öppenhet och slutenhet. Platsen har uppfattats som stilig, men tom på innehåll och alltför storskalig. De kulturhistoriska värdena med den övergripande rumsindelningen har behållits och förblir synlig. Stommen i denna är de uppvuxna träden, dammen och skogsbrynen. I de befintliga rum som formas av dem infogas mindre platser med en ökad detaljering som kommer av de olika programmen.

Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor, foto Åke E:son Lindman.
Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor, foto Åke E:son Lindman.
Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor, foto Åke E:son Lindman.
Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor, foto Åke E:son Lindman.
Statyn ”Tampande pojkar” av Stig Blomberg från 1951
Slottsskogsvallens entrépark i Göteborg, Nyréns Arkitektkontor, foto Åke E:son Lindman.
Fontän
Slottsskogsvallen, Nyréns Arkitektkontor, drönafoto Oliver Willskytt, Norconsult AB
Slottsskogsvallens entrépark kvällsbild foto: Nicolas Philip, Nyréns Arkitektkontor
Slottsskogsvallens entrépark kvällsbild foto: Nicolas Philip, Nyréns Arkitektkontor
Tävlingsförslag från Nyréns, skiss med förslag till utformning av Slottsskogsvallens entrépark.
Tävlingsförslaget

Den 29:e maj 2018 beslutade Idrotts- och Föreningsnämnden i Göteborgs Stad att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en arkitekttävling för Slottsskogsvallens entrépark. Detta skulle vara en satsning inför stadens 400-års jubileum. Förslaget visar hur Slottsskogsvallens entrépark med tillhörande skogsbeklädda kullar kan rustas upp, kompletteras och utvecklas. Särskilt fokus låg på att föreslå nya inslag som gör parken till en aktiv och attraktiv mötesplats i enlighet med tävlingsuppgiftens vision och mål.

Drönarflygning över Slottsskogsvallen

play

Slottsskogsvallens entrépark planerades som en pampig entré och förgård till Slottsskogsvallen, som var en del i Göteborgs Stads 300-års jubileum 1921. Sedan dess har både parken och Slottsskogsvallen använts som arena för såväl stora evenemang som för vardaglig träning, vardagsliv och nöjen i olika former. Göteborgs Stads har utvecklat Slottsskogsvallens entrépark så att hela Slottsskogsvallsområdet blivit attraktivt och återigen väcker besökarnas intresse och glädje kring fysisk aktivitet i olika former.

Slottsskogsvallens nya entrépark

play
Tävlingsförslag från Nyréns, förslag på utformning av Slottsskogsvallens entrépark.
Visualisering från tävlingsförslaget

Se hela tävlingsförslaget SPEG-LING här. Läs gärna Göteborgs Stads pressmeddelande med anledning av att entréparken blivit klar. Titta också på stadens film som visar möjligheterna till lek och rörelse.

Tävlingsförslag från Nyréns, förslag på utformning av Slottsskogsvallens entrépark.
Visualisering från tävlingsförslaget