Inre Hamnen

Vårt förslag Koolkajen vann första pris i tävlingen för parker och kaj i Inre hamnen i Norrköping 2016. Förslaget ligger till grund för kajpromenaden och parken med ett bad i Inre hamnen. Norrköping i Östergötland är platsen där Motala Ström rinner ut i Östersjön efter vattenfallen genom staden. Fallen gav energi som var orsaken till att Norrköping tidigt blev en av Sveriges största städer med en naturlig och isfri hamn där vattnet fortfarande var strömt.

 • Ort

  • Norrköping
 • Beställare

  Norrköpings kommun
 • Visualisering

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Bengt Isling
Där kajen ändrar riktning och möter parken ska en ny gångbro byggas. I denna skärningspunkt ligger områdets viktigaste plats där ett bad anläggs på flytbryggor. Med hjälp av flytbryggorna kan det strömmande vatten användas för bad på ett säkert sätt. Det finns plats för en bastu och gradänger för solbad. Restaurangbyggnadens tak används som solplats vänd mot kvällssolen. Bastun har nu lyfts ut på vattnet – se filmklipp från Norrköpings kommun.

En liten park är områdets gröna oas. Omgiven av vatten med ett strandbad som vänder sig mot en av de kanaler med lugnare vatten som grävs ut när den nya bebyggelsen kommer.

Norrköping har liksom många andra av Europas städer förändras från industristad till kunskapsstad med en befolkning som efterfrågar rekreation och nöjen i centrala lägen. Antalet barnfamiljer ökar i centrum vilket ställer större krav på lekplatser, tillgänglighet och trygga miljöer. Norrköping vill utvecklas som turistdestination och sommarstad för invånarna. Nyréns har i tävlingen försökt skapa nya offentliga rum som svarar mot dessa förändringar. Utgångspunkten är att komma närmare Strömmen och använda det unika vattendraget på olika sätt.

Samtidigt pågår arbetet med detaljplan för utvecklingen av den nya stadsdelen som ska byggas när hamnen flyttar längre ut i Östersjön till Bråviken. En viktig del av området kommer att vara de gemensamma platserna; kajerna, parkerna och badet. För att göra dessa områden så bra som möjligt bjöd Norrköpings kommun vintern 2016 in till en projekttävling. Uppdraget var att illustrera och förklara hur parker, kajer, bryggor och bad i området skulle utformas. Övriga inbjudna var A&J Landskapsarkitekter, Kristine Jensens Tegnestue och FOJAB Arkitekter. A&J tilldelades andrapriset för sitt förslag ”Bygga brygga” och fick arbeta vidare med flera platser i stadsdelen.

Förslaget består av en kaj och en park. Kajen är linjärt strukturerad med tillägg ute i det strömmande vattnet av flytbryggor och andra konstruktioner av trä. Parken bryter av med ett inre grönt rum.

Ur juryns motivering:

”Med ett genomtänkt och innehållsrikt förslag målar Koolkajen upp en bild av Inre hamnen som en ny urban och livskraftig stadsdel. Förslagsställaren har på ett finstämt sätt tagit in platsen och dess detaljer för att skapa ett förslag som fångar Inre hamnens karaktär och tar den till en ny nivå. Kajen som i sitt uttryck flörtar med en strandpromenad i Los Angeles, erbjuder en mängd aktiviteter, olika typer av platser, en livfull brokighet och rymmer något för alla. Brygglandskapet adderar ytterligare en struktur och bryter ned det storskaliga kajrummet till en mänsklig nivå med sina olika rumsbildningar.”

RASPHUSPLAN och BRÄNNERIGATAN

Som en option i projektet av arkitekttävlingen för Inre Hamnens parker och kaj fick vi jobba vidare med den nya stadsdelens centralt belägna torg, intill den ny-utgrävda Inre kanalen. För att bryta ner den höga kajkanten och skapa ett vattennära rum ritades en pixeltrappa med stora betongblock som vandrar ner hela vägen till kanalen. Med ett fluktuerande vattenstånd på cirka 1 meter över året kommer rummet och vattenspegelns utbredning att variera över årstidsväxlingarna.

I förlängningen av Rasphusplan sträcker sig ett blå-grönt stråk i nord-sydlig riktning, genom hela den nya stadsdelen, från strömmen upp till den Norra promenaden. Det långsträckta gaturummet ska fungera för områdets skyfallshantering, men under den allra största delen av året kommer parkstråket vara torrlagt och då fungera som ett aktivitetsområde.

Juni 2023, inför invigning