Kajbalkonger

I ett samhälle där fisk fångas, odlas och importeras från utlandet blir vikten av en anknytning till våra hemmavatten allt viktigare. Med förslaget Det susar i vassen vill vi bidra till en ökad aktivitet i stadsrummet med friska bestånd av fiskar som gädda, abborre och strömming och där du kan fiska, betrakta, bada och vistas i en levande kajmiljö. Lösningen som föreslås ska skapa nya vegetationsrika strandzoner i staden och ge en iögonfallande påminnelse om vår rika vattenmiljö och vad vi kan och måste göra för att behålla den. Tävlingen utlystes av Klimatgalleriet.     Den första kajbalkongen invigdes 2023 på Söder Mälarstrand i Stockholm.

 • Ort

  • Stockholm
 • Beställare

  Trafikkontoret, Stockholms stad tillsammans med Stockholms Hamnar
 • Status

  Tävling 2021. Invigning 2023.
 • Specialist

  Oliver Karlöf, fiskbiolog
 • Kontaktperson

  Lowa Sundh

Innovativ användning av stadens kajer

Sverige är unikt med sin närhet till vatten och möjligheten att kunna bada och fiska. Att befinna sig nära vatten i stadsmiljön ökar välmående och trivseln för människor och skapar en viktig anknytning till de ekosystemtjänster och den biologiska mångfald som finns under ytan. Fiskfaunan utgör en unik resurs som är starkt knuten till vår historia och samhälle, men den är också något vi kommer allt närmare att förlora. I takt med att staden växer tas allt fler vegetationsrika grundområden i anspråk av hårdgjorda kajer och som en följd försvinner lek- och uppväxtplatser för flera fiskarter, inte minst våra viktiga rovfiskar som bidrar till en frisk vattenmiljö. För människan innebär de höga och hårdgjorda kajerna en svåranvänd och kal miljö att vistas i och en distansering till vattnet och dess invånare.

Undervattensbalkonger

För att skapa en möjlighet till etablering för växter som vass och säv krävs det grunda, mjuka bottnar som saknas i de flesta kajmiljöer. Djupen utanför dessa är för stora för dessa arter och den ständiga påverkan från båttrafiken gör etableringen svår på grundare partier. Genom att fästa hängande ”undervattensbalkonger”, fyllda med substrat kommer vegetationen tillräckligt nära ytan för att frodas och kan därmed erbjuda den livsmiljö som våra fiskarter saknar i staden. Balkongerna får en rundad gestaltning för att bli en naturlig del av kajen och ge ett mjukare möte mot vattenytan. I detta förslag presenteras tre olika moduler som bidrar till en rikare biologisk mångfald, en mer levande kajmiljö som också välkomnar invånarna att vistas närmare vattnet och ta del av allt liv som döljer sig under ytan.