BMX-bana Hökarängen

I Hökarängen pågår uppförandet av en bana anpassad för BMX-åkning.

Illustrationsplan över projektet

En ny BMX-bana planeras i Hökarängen med ambitionen att bli Sveriges bästa bana.

Målet är kunna arrangera internationella BMX-tävlingar. Platsen för projektet ligger intill Högdalstopparna, på den tidigare ytan för Hökarängens bollplan. Omgivningen är kuperad och ramar in platsen samtidigt som den ger naturliga förutsättningar för bland annat en läktare och startkulle. 

BMX Elevation gradänger

Läktaren föreslås få en naturlig karaktär med låga sittmurar som bäddas in i grässlänten. Den här ytan är tänkt att bli den naturliga samlingsplatsen för åskådare, men även för de som till vardags använder området till rekreation och som kanske bara vill vila benen och samtidigt överblicka BMX-anläggningen.

BMX-bana Hökarängen sektion entré

Paviljong
Paviljongen är tänkt att tillskapa vistelseytor under tak och bidra med en arkitektonisk kvalitet till banan. Detta blir en naturlig mötespunkt och vistelseplats, här ska man kunna sitta med väderskydd och möta upp med sina vänner eller träningskamrater. Mitten/centrum av paviljongen är tänkt att vara öppen, likt ett
atrium, och får där ett centralt placerat träd som skänker både skugga och ger något att belysa kvällstid.