BMX-bana Hökarängen

Den nya BMX-banan är en av landets största. Nyréns har projekterat och tillsammans med experter utvecklat banan och dess omland. I juli 2023 invigdes Stockholm BMX Arena officiellt med ett SM.

Ambitionen i planeringen av den nya BMX-banan har varit att bli Sveriges bästa bana i sitt slag.

Platsen för projektet ligger intill Högdalstopparna, på den tidigare ytan för Hökarängens bollplan. Omgivningen är kuperad och ramar in platsen samtidigt som den ger naturliga förutsättningar för bland annat en läktare och startkulle.

BMX arena Hökarängen. Nyréns landskapsarkitektur
BMX-arena Hökarängen. Nyréns landskapsarkitekter

Paviljong

Paviljongen är tänkt att tillskapa vistelseytor under tak och bidra med en arkitektonisk kvalitet till banan. Detta blir en naturlig mötespunkt och vistelseplats, här ska man kunna sitta med väderskydd och möta upp med sina vänner eller träningskamrater. Mitten/centrum av paviljongen är öppen, likt ett atrium, och får där ett centralt placerat träd som skänker både skugga och ger något att belysa kvällstid.

Läktare

Läktaren får en naturlig karaktär med låga sittmurar som bäddas in i grässlänten. Den här ytan blir den naturliga samlingsplatsen för åskådare, men även för de som till vardags använder området till rekreation och som kanske bara vill vila benen och samtidigt överblicka BMX-anläggningen.

Stockholm BMX arena invigdes med ett SM 1 juli 2023. Läs mer om invigningsdagen här.