Årstabergsparken

Årstabergsparken i Årstadal ligger strax söder om Södermalm i Stockholm. Stadsdelen har hamnat i fokus i debatten om barnens plats i den täta staden. Parkprojektet har handlat om att göra en ny bergspark av de naturmarksytor, obebyggda ytor och ytor som blivit över efter att bebyggelsen tagit sitt. Det har varit mycket att lösa innan de 16 hektaren blev en fungerande stadsdelspark. Ytorna var splittrade, de branta bergen gjorde parken svår att nå, kopplingar inom stadsdelen och till omgivningarna har förbättrats och de fragmenterade ekologiska sambanden har förstärkts.

 • Ort

  • Stockholm, Årstaberg
 • Beställare

  Stockholms stad Exploateringskontoret
 • Omfattning

  16 hektar
 • Fotografer

  Åke E:son Lindman och Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Bengt Isling

I Årstabergsparken har vi skapat vi en helt ny typ av bergspark som utgått från platsens förutsättningar och utvecklat dem. Den blir mer ”naturlig” eftersom mycket vegetation, bland annat uppvuxna träd, finns på plats. Det har också funnits kommunala mål om att Årstabergsparken ska underlätta spridning av ek och ek-levande arter samt barrskogsfåglar.

Höga klättertorn med rutchkanor i Årstabergsparken.

Gångvägarna är nyckeln till rekreationen i den branta terrängen. Därför har vi skapat ett tätare nät av tillgängliga vägar, bekväma trappor, soffor, bänkar, belysning och tydlig skyltning. En del av projektet är att skapa lekmöjligheter i själva promenaden som gör att färden blir ett mål i sig. Dessa tillägg är till exempel genvägar för barnen såsom en smal trappa uthuggen ur berget, en repstege, målade stenar, en rutschkana intill gångvägen som man kan välja på vägen ner och målade nivåkurvor på gångvägen. För alla som klarat promenaden upp till parken väntar nya upplevelser på berget med utsiktstorn och lekgläntor.

Huvudidén var att få barn och vuxna att använda naturmarken för lek. Marken har förädlats på olika sätt med enkla medel som gör den mer användbar. Delar av skogen har gallrats, virket tagits tillvara för lek och lagts i s.k. pinndepåer. Andra delar av skogen är opåverkad. Stockar av fällda träd har tagits tillvara i balanslekar och kring grillplatser. I parkens mitt, där Sjöviksbacken gör en krök, finns en samlingsplats med en bollplan och aktiviteter för alla åldrar med odlingsytor, hundrastgård och en samlingsplats.

Parken är en del av en ekologisk spridningskorridor där spridning av träd och fåglar ska underlättas. Därför har vi försett parken med fågelholkar, fladdermusholkar och s.k. insektshotell. Det nya som planterats är ekar och buskage med blommande buskar och bärbuskar. Allt vatten tas omhand lokalt med öppna diken och rännor. Vattnet fördröjs i magasin och ett naturligt kärr grävs ut för att skapa vattenspeglar.

Årstabergsparken, Stockholm, foto Åke E:son Lindman
Årstabergsparken Stockholm, arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Årstabergsparken, Stockholm, trappor längs bergig slänt.
Längs en betongmur finns sittplatser. Parkens namn är skrivet på muren.

Logga för landskapsarkitekturpriset
Årstabergsparken nominerades till Landskapsarkitekturpriset 2019.