Omvandling av industrimiljöer

Nyréns har under många år arbetat med att utveckla nya stadsmiljöer i äldre verksamhetsområden där kulturhistoriska värden tagits tillvara som grund för stadsutvecklingen. Vår roll som kulturmiljöspecialister är att teckna områdets historia för att därigenom kunna identifiera det kulturhistoriska värde som den fysiska miljön erbjuder. Arbetet sker i form av antikvarisk kontroll såväl i planprocess som i byggprocess och med externa partners såväl som i samarbete med våra egna arkitekter från Nyréns.

Ett tidigt exempel (från 1998) där antikvarier och arkitekter på Nyréns arbetade tätt ihop är f.d. Atlas Copcos industriområde i Sickla i Nacka. Andra tidiga uppdrag är Kvarnholmen i Nacka, AGA på Lidingö och Televerkets verkstäder i Nynäshamn.

I utvecklingen av Sickla har våra arkitekter och byggnadsantikvarier haft ett nära samarbete från start. Nyréns har varit med i områdets utveckling hela vägen, från tidiga skisser och analyser till en fullt utbyggd och väletablerad stadsdel. Utvecklingen har byggt på antikvariska utredningar där de kulturhistoriska förutsättningarna tidigt klargjorts och kvalitéerna har tagits tillvara genom hela processen, fram till färdigt genomförande. I Sickla har vi under åren arbetat med över 20 olika om- och nybyggnader och mellan husen har vi gestaltat välbesökta torg och mötesplatser. Den gamla industrilokalen Dieselverkstaden har utvecklats till ett av Stockholmsområdets mest välbesökta kulturhus. Genom platsspecifika analyser och lösningar har vi skapat en helhet med fungerande flöden, målpunkter och funktioner som bildar en välkomnande, attraktiv stadsdel, där det kulturhistoriska arvet är påtagligt närvarande.

Marcusplatsen med Dieselverkstan i bakgrunden, Sickla. Foto: Åke E:son Lindman
Marcusplatsen med Dieselverkstan i bakgrunden, Sickla. Foto: Åke E:son Lindman
Neonskylt i röd text vid entrén till Slakthusområdet i Stockholm. Foto: Petra Lindeqvist, Nyréns Arkitektkontor
Slakthusområdet, Stockholm.
Gasverksområdet, Stockholm.

” I Sickla har vi omvandlat ett nedgånget industriområde till en öppen stadsdel. Vi har jobbat med stadsomvandlingen i ett långt tidsperspektiv och tagit fram en långsiktig strategi för genomförandet. Genom denna har vi lyckats tillvarata områdets speciella karaktär under många etapper. Vi har lyft fram det genuina genom att utgå från de befintliga byggnaderna, från deras specifika värden och styrkor. Miljöerna hålls samman arkitektoniskt genom att ett urval av material spelar mot industrikaraktären och samtidigt tillför ett tydligt nytt uttryck.”

Anna Karin Fallan, arkitekt

Under senare år är utvecklingen av Slakthusområdet, Gasverksområdet i Norra Djurgårdsstaden, CV-området i Örebro, Läkerolfabriken i Gävle samt f.d. Pripps bryggeri och Lövholmen i Stockholm relevanta exempel. I många av uppdragen har byggnadsantikvarier och arkitekter på Nyréns arbetat ihop med förslagsutvecklingen, men det förekommer också att vi enbart fungerar som kulturhistorisk expertis på uppdrag av en kommun eller byggaktör.

Läs mer om våra uppdrag som kulturmiljöstöd vid omvandling av industrimiljöer:

Vill du veta mer om kulturmiljö? Kontakta mig.

Urban Nilsson

Byggnadsantikvarie

Telefon
08-698 43 99

E-postadress
urban.nilsson@nyrens.se

Här hittar du alla i kulturmiljögruppen.