Ljusets och enkelhetens mästare

Carl Nyrén anses vara en av Sveriges mest betydelsefulla arkitekter, känd som ljusets och enkelhetens mästare och mottagare av Kasper Salinpriset fyra gånger. Han föddes 1917 i Sandseryd i Jönköping och tog examen vid KTH i Stockholm 1942. År 1948 grundade han Nyréns Arkitektkontor.  Carl var för många en inspiratör under flera epoker under sin långa karriär och har satt stora avtryck inom svensk arkitektur. Villa Nyrén, Västerortskyrkan, Stockholms Sparbank, Vitlycke museum och Balderskolan är några av hans mest kända projekt. Carl Nyrén gick bort i november 2011. Vi som arbetar på Nyréns idag förvaltar och utvecklar Carls arv och för Nyréns in i framtiden.

Mark Isitt skriver om Carl Nyrén i tidningen Residence

Det krokiga och det raka – en film om Carl Nyrén på SVT Play

Fotograf okänd

Pharmacia

När Pharmacias anläggningar i Fyrislund skulle byggas anlitades Carl Nyrén som arkitekt. Året var 1967. Anläggningen var när det uppfördes bland de modernaste i världen. Nyrén hade tidigare i sitt arbete med Arrheniuslaboratoriet i Stockholm utarbetat en typ av förtillverkade betongelement som gjorde att byggnaderna kunde byggas ut i etapper och enkelt anpassas efter verksamheterna. Han gjorde en liknande variant åt Pharmacia, som uppfyllde företagets krav på en ny byggnad som både var estetiskt imponerande och hade bra arbetsmiljö för forskning. Arbetet med Pharmacias anläggningar gav honom 1971 Kasper Salin-priset. Carl kom att ha ett 30-årigt samarbete med såväl företaget och som Uppsala kommun.

Stockholms Sparbank, Kv Spektern

Huset uppfördes som huvudkontor åt Stockholms Sparbank och togs i bruk 1975. Det var den första uppgiften för Calle och hans medarbetare i centrala Stockholm. Byggnaden består av två delar, dels huskroppen mot Hamngatan, dels den mot Regeringsgatan. Fastigheten klassades 2007 som en av de mest värdefulla fastigheterna på Norrmalm. Beställaren ville ha ett kontorslandskap vilket var relativt nytt på den här tiden. Sparbankskontoret innehåller också en vinterträdgård med balkonger för personalens vilopauser.

Foto: Sune Sundahl
Foto: Sune Sundahl

Villa Nyrén

Carl Nyrén bodde från 1962 och fram till sin död i den egenritade villan i Äppelviken i Bromma utanför Stockholm. ”En god vän ringde och frågade Calle om han kunde rita ett snyggt plank för han ville dela sin tomt och sälja ena tomtdelen. Calle frågade ”om jag tar över tomten behöver du väl inget plank?” 1959 köptes så rätten att hyra tomten, tomterna ägdes av kommunen. Denna del av dubbeltomten var en trädgård med damm och ett stort pilträd, och sjöglimt mot Mälaren”.

Balderskolan

Baldersskolan i Danderyd är ett av Carl Nyréns tidiga verk. Den byggdes 1954. Eftersom klassrummen får dagsljus från två håll har de kunnat grupperas runt skolgården utan hänsyn till väderstrecken. I Carls arbete med skolor var ambitionen en mänsklig skala, en vänlig miljö, med god akustik och en känsla av sammanhang och överblickbarhet. Baldersskolan är ett exempel på utformning utifrån Carls ideal för en god skolmiljö.

”Det var, tror jag, min blyghet som barn som gjorde att jag ville det skulle vara lätt att hitta. Inget rum fick ligga bakom hörnet. En liten skola, Baldersskolan i Danderyd, var den enda som till slut även fick den runda formen. Där tror jag också alla kände att de hörde tillsammans.”

…som krokigt skall bli, C. Nyrén 1990

Elementärt, käre Carl! – En artikel om skolan i tidskriften Arkitektur

Foto: Sune Sundahl
Foto: Sune Sundahl.

Västerortskyrkan

Västerortskyrkan invigdes den första advent 1956 som första kyrka i Vällingby. Det var ett antal familjer från Blackeberg som bildade en ny missionsförsamling, sökte bygglov och tog lån för att bygga både kyrka och bostadshus. Kyrkan ritades av Carl Nyrén och Bertil Engstrand. När den världsberömde arkitekten Le Corbusier besökte Västerortskyrkan 1958 blev han väldigt förtjust i den. Han skall ha sagt att om det finns tre kyrkor i Europa som är värda att se så är det Peterskyrkan i Rom, Notre Dame i Paris och Västerortskyrkan i Vällingby.

”If you are going to see beautiful churches in Europe, there are three you should not miss: Basilica of St. Peter in Rome, Notre Dame in Paris and Västerort Church in Vällingby.”

Le Corbusier to architect students during a lecture tour in Stockholm, 1958

Läs mer om projektet

Arrheniuslaboratoriet

De så kallade Arrheniushusen består av flera huskroppar. Den första etappen byggdes för högre undervisning i kemi, den stod färdig 1973 och består av hus A, B och C. Arkitekt var Carl Nyrén på uppdrag av Byggnadsstyrelsen. Byggnaderna var de första i en serie likartade byggnader för naturvetenskapliga ändamål, samlade till ett komplex på norra universitetsområdet i Frescati. Arrheniushusen har byggts ut i flera etapper i snart 40 år. Byggnaderna karakteriseras av samma generella stomsystem och fristående synliga betongpelare. Den senaste etappen, blev klar sommaren 2010. Tillsammans bildar Arrheniuskomplexet en enhetlig och kraftfull arkitektur men där varje enskild etapp tillåtits ha en egen karaktär i form av olika detaljlösningar och tillägg såsom fönsterpartier, träpaneler, färgsättning, fläktrum, hörsalar med mera.

Foto: Sune Sundahl
Foto: Åke E:son Lindman

Jönköpings läns museum

Hösten 1992 invigdes Jönköpings läns museums nya utställningsbyggnad. Carl Nyrén skapade en byggnad som välkomnar besökarna med ljus och rymd. Huset är byggt av platsgjuten betong i två plan och har en sammanlagd yta på 2300 kvm. Den nya byggnaden förenas med den gamla genom den stora ljusa trapphallen mot vilken utställningsrummen vänder sig. Materialen är trä och betong. Golvet består av obehandlade granplankor, medan takets plankor är vitmålade för att på bästa sätt reflektera det infallande ljuset. Väggarnas råa betongytor är målade med bivaxlasyr i flera lager, vilket ger rummen olika karaktär och stämning. För museet belönades Carl Nyrén med Kasper Sahlin-priset (1991 års pris som delades ut 1994). I motiveringen till priset talas bland annat om hur det i byggnaden förenas ”poetisk ingivelse med yttersta direkthet och enkelhet till rum av vibrerande rymd och ljus”.

Vitlycke museum, hällristningsmuseum i Tanum

Vitlycke museum i Tanum är ett centrum för hällristningarna i norra Bohuslän. Byggnaden har en symmetrisk form, där två bågformade volymer omsluter ett centralt entrérum. Detta rum är också vägen genom museet från platån där man går fram till utgången till den inhägnade gården för att se hur människor levde på bronsåldern. Från entrérummet når man husets funktioner, vilka har grupperats så att restaurang, administration, bibliotek och verkstad ligger i den södra bågen med utsikt över landskapet och utställningarna i den norra bågen mot berget och skogen. De båda bågarna får dagsljus från vertikala fönster i de högt uppstickande gavlarna. Ljuset leds ner mellan mjukt formade undertak som kommit till för att ge rummen karaktär, vackert ljus samt dölja störande konstruktioner och kanaler. De utvändiga fasaderna är av obehandlad ek. Eken är platsens dominerande träd. Invändiga väggar och golv är till största delen av furu och gran. Golvet i entréhallen, vägen genom huset, är av bohusgranit likt hällarna utanför.

Foto: Ulf Calander