2020-07-10

Premiär för utomhuskapellet Andrum

Nyréns Arkitektkontor har i samarbete med Lagunda församling utvecklat ett flyttbart utomhuskapell för ceremonier i covid19-tider. Utformningen gör det möjligt att genomföra värdiga begravningar med den distans som krävs under pandemin. Med innovationsstöd från Vinnova har en prototyp tagits fram. 

Det allra första pandemianpassade kapellet är nu klart. Invigningen skedde i samband med en ceremoni vid Fröslunda kyrka i Uppland torsdag 9 juli. Kapellet, som har placerats på kyrkogården, har utvecklats i samarbete mellan Nyréns Arkitektkontor och Lagunda Församling. Efter att prototypen testats och förbättrats är ambitionen att sätta kapellet i produktion så att flera församlingar, oavsett religion, kan erbjuda trygga sammankomster utomhus.

Idén till kapellet startade som ett medarbetarinitiativ hos Nyréns och har sedan vuxit fram genom ett tätt samarbete. Under projektets gång har personal från församlingen arbetat tillsammans med arkitekter, modellbyggare, visualiserare, ljusdesigner, konstruktörer och snickare. Tack vare olika kompetenser har en bra lösning tagit form.

Pressmeddelandet i sin helhet kan läsas här.
Projektet Andrum presenteras här

Har du frågor om Andrum, kontakta gärna Sofia Kanje

Foto: David Thunander. 
Övre fotot: ingivningsceremoni vid Fröslunda kyrka 9 juli 2020.
Nedre fotot: delar av arbetsgruppen, från vänster Nils Göran Bergström, E-Wall Bygg, Athanasios Giannimaras, Kåver & Mellin Byggkonstruktion, Veronica Feltre, Nyréns, Sofia Kanje Nyréns, Carin Åblad Lundström, Lagunda församling, Jacob Kärnhagen Hjerpe, E-Wall Bygg.

Tillbaka till nyheter