2022-03-16

Kulturen tar plats på Örbystråket

Det stora projektet med att omvandla Örbyleden till den levande stadsgatan Örbystråket har inletts. K2A Knaust & Andersson Fastigheter har tilldelats en markanvisning som motsvarar 80 till 120 nya bostäder i området. Förslaget har tagits fram tillsammans med oss på Nyréns. Konstnärer kommer att få etablera sig i ateljéer som är hyresfria första året.

Läs mer i pressmeddelandet.

Vill du veta mer? Kontakta Ulrika Bergström.

Ulrika Bergström

VD/CEO. Affärschef arkitekter och kulturmiljö. Kvalitetschef. Arkitekt SAR/MSA

Telefon
08-698 43 25

E-postadress
ulrika.bergstrom@nyrens.se

Tillbaka till nyheter