">In english

Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH)

Återbruk i kontorsmiljö

Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH) etablerades den 1 januari 2014 genom en sammanslagning av Dans- och cirkushögskolan (DOCH), Operahögskolan (OHS) och Stockholms dramatiska högskola (StDH). Högskolan har ca 200 anställda, 20 doktorander och ca 500 helårsstudenter. Lokaliseringen var utspridd på tre olika platser; Campus KTH, Campus Gärdet (gamla Konstfack) samt på Linnégatan i Garnisonen, där högskolans ledning och administration hade sina lokaler. Behovet av ett tätare samband mellan verksamhet och administration/ledning fanns och vi tog fram beslutsunderlag för samlokalisering. Fokus var att på ett kostnadseffektivt sätt lösa uppdraget då projektet var en temporär lösning under relativt kort tid (sex år).

 

Läs mer

Inredningsuppdraget innefattar lokalprogram, behovsstudier, intervjuer med brukare, inventera samt utvärdera bruksskick av befintlig inredning, upprättande av RFP, inredningskoncept för kontor, mötesrum och lunchrum i ny- och ombyggnation av befintlig lokal, kostnadskalkyl, åtgärder av befintlig inredning samt upphandlingsunderlag för ny lös inredning.

Inom ramen för uppdraget arbetade vi med följande typer av lokaler: kontorslokaler med fasta arbetsplatser för högskolans ledning och administration, kontorslokaler med tillfälliga funktionsbaserade arbetsplatser för högskolans lärare och forskare, möteslokaler, grupprum och rum för online-möten, forskningsbibliotek, personalmatsal, pausrum och pentry samt utställningsyta och stödfunktioner.

 

Projekttyp
Fakta
Storlek:
Storlek: ca. 1800 kvm BTA
Beställare:
Stockholms Konstnärliga Högskola (SKH)
Arbetsgrupp:
Carola Magnusson Boman (ansvarig) och Annika Nordblom
Fotograf:
Anders Fredriksén
År
2020
Kontaktperson