2019-03-22

Emelie Brunge om barn i täta städer

Under veckan har konferensen ”Får barnen plats i framtidens storstäder” ägt rum på ArkDes. Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns, berättade om barnens plats i stadsplaneringen och vad de negativa konsekvenserna av den allt högre exploateringsgraden medför för barnens plats i staden och i våra offentliga rum.

Konferensen, som arrangerades av ArkDes, Arwidssonstiftelsen, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Tankesmedjan Movium och  Nätverket BUMS, har uppmärksammats i media. Lyssna till Emelie i Sveriges Radio Studio Ett där hon bl a berättar om bl a berättar om hur hon har jobbat med detta i stadsutvecklingsprojektet Skärholmsdalen i Stockholm. Lars Epstein skriver i DN Stockholm på Facebook. I hans artikel kan du läsa om konferensen i sin helhet samt om Emelies konkreta exempel. 

Kontakta gärna Emelie Brunge om du vill veta mer om hur vi jobbar med barnperspektiv i stadsplanering.

Foto: Maria Rosenlöf

Tillbaka till nyheter