">In english

Kulturmiljö

Nyréns Kulturmiljö samlar flera yrkeskategorier inom kontoret - byggnadsantikvarier, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, ingenjörer och arkitekter. Det som förenar oss är att vi arbetar med kulturhistoriska byggnader, landskap och hela kulturmiljöer.

Att i samverkan ta tillvara kulturvärden i miljöer och byggnader som vi samtidigt utvecklar är kärnan i vårt arbete med kulturmiljöer. Det bredare angreppssättet ger oss möjlighet att mer systematiserat ta tillvara och utveckla det kulturhistoriska värdet i samhällsbyggandets och arkitekturens alla skeden – från regionplanering till ändring och restaurering av enskilda byggnader.

Vårt analytiska arbetssätt ger en möjlighet till helhetssyn där många ingångsvärden lyfts tidigt för att sedan finnas med kontinuerligt och formar resultatet.
I en pågående dialog med kunder och myndigheter utvecklar vi våra verktyg och förfinar de metoder vi använder för att kartlägga, ta tillvara och utveckla bebyggelsens kulturhistoriska värde.

  • Kulturmiljöutredningar – kunskapsunderlag och processinriktat arbetssätt - läs mer här

 

 

Relaterade projekt

Medarbetare inom Kulturmiljö
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Byggnadsantikvarie
Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)
Arkitekt SAR/MSA
Byggnadsantikvarie
Byggnadsantikvarie
Landskapsarkitekt LAR/MSA - Planeringsarkitekt FPR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Byggnadsantikvarie
Landskapsarkitekt BNT
VD/CEO. Affärschef arkitekter och kulturmiljö. Kvalitetschef. Arkitekt SAR/MSA
Byggnadsantikvarie Fil. mag.