2021-06-17

Nystartat forskningsprojekt: Rikare grannskap

Nu har vi startat igång forskningsprojekt Rikare grannskap, som vi på Nyréns driver i samarbete med Trivector, KTH, Stockholms stad och många engagerade bostadsaktörer. Projektet handlar om hur vi genom nya mobilitetstjänster i befintliga bostadsområden kan minska bilanvändning och frigöra mark för nya bostäder och kvaliteter på tidigare parkeringsytor. Vi ska ta fram stadsbyggnadskoncept, mobilitetslösningar och genomförandestrategier för några vanliga stadstyper. Projektet bedrivs med stöd av Vinnova, Infrasweden och Arkus sker i samarbete med Nyréns Trivector, KTH, Stockholms stad, Svenska Bostäder, Familjebostäder, Knaust & Andersson Fastigheter, SKB, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter och EC2B.

Klicka här för att se en kort film om forskningsprojektet. Och här kan du läsa mer om projektet.

Vill du veta mer? Kontakta mig.

Katarina Borg

Planeringsarkitekt och landskapsarkitekt

Telefon
08-698 43 75

E-postadress
katarina.borg@nyrens.se

Tillbaka till nyheter