Rikare grannskap

Idag har vi mer parkeringsyta än bostadsyta per person i Sverige. Det är dags att vi ändrar på det! Rikare grannskap är ett forskningsprojekt där vi undersöker hur man med mobilitetstjänster och stadsbyggnadsprinciper kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 1950-70-talet. Genom fallstudier i fyra bildominerande stadstyper tar vi fram stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar som bidrar till minskad bilanvändning, förbättrad boendemiljö och fler bostäder. I projektet ingår också att identifiera drivkrafter, hinder och möjliga strategier för önskad omställning.
     

 • Extern arbetsgrupp

  • Trivector Traffic
  • RISE
  • KTH
 • Forskningsprojekt i samarbete med

  • Stockholms stad
  • Svenska Bostäder
  • Familjebostäder
  • John Mattson
  • K2A Knaust & Andersson Fastigheter
  • SKB
  • Sveafastigheter
  • Laterre Fastigheter
  • Rikshem
  • EC2B
 • Ort

  • Stockholm
 • Beställare

  Forskningsprojektet har fått stöd av Vinnova, Infrasweden och Arkus stiftelse
 • Visualiseringar

  Andreu Taberner
 • Kontaktperson

  Johan Forsman Sachs

Fallstudier i 50-70-talsets bildominerade stadsdelar

Projektgruppen har valt ut fyra fallstudieområden som har kartlagts och analyserat. Därefter har förslag på mobilitetslösningar och stadsbyggnadskoncept tagits fram, skräddarsydda för en omställning till rikare grannskap för respektive område.

De studerade områdena planerades mellan 50 till 70-talet och har gemensamt att de präglas av bilens framkomlighet som då var på modet. Parkering och trafik upptar stora ytor och orsakar miljöproblem i närområdet i form av bristande stadskvalitet, trafikstörningar och otrygghet. Den otidsenliga stadsstrukturen i genererar ett stort bilberoende och högt bilinnehav. Fallstudieområden:

 • Grimsta (Vällingby)
 • Tensta
 • Larsberg (Lidingö)
 • Högdalen

Vi har fler parkeringsplatser än människor i Sverige och mer parke­ringsyta än bostadsyta per person

Privatägda bilar står stilla mer än 96% av tiden

Hälften av de bilresor som görs är kortare än 5 kilometer

Rikare grannskap forskningsprojekt mobilitet Visualisering: Andreu Taberner
Visualiseringen visar hur det skulle kunna se ut i Grimsta i framtiden. Visualisering: Andreu Taberner

Omställning till rikare grannskap

Stadsbyggnads- och mobilitetsprinciperna som lyfts fram i rapporten kan bidra till en omvandling av de bildominerade stadsdelarna. Projektgruppen ser möjligheter att vidareutveckla stadsdelarna med fler bostäder, bättre bostadsgårdar, mer inbjudande offentliga rum, mer grönska, mer trafiksäkra miljöer och att hållbara färdsätt blir ett självklart val.

Rikare grannskap forskningsprojekt mobilitet
Fotot visar hur det ser ut i Grimsta idag.

Forskningsprojektet drivs av Nyréns Arkitektkontor, Trivector Traffic, RISE Research Institutes of Sweden och KTH i samarbete med Stockholms stad, Svenska bostäder, Familjebostäder, John Mattson, K2A Knaust & Andersson Fastigheter, SKB, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter, Rikshem och EC2B.

Projektet har fått stöd av Vinnova, InfraSweden och Arkus stiftelse och förening. Slutrapporten går att ladda här.

För mer info, se gärna den här videon där Katarina Borg berättar mer om projektet. Katarina är projektledare och specialist stadsbyggnad och social hållbarhet på RISE Research Institutes of Sweden.