Rikare grannskap

Idag har vi mer parkeringsyta än bostadsyta per person i Sverige. Det är dags att vi ändrar på det! Rikare grannskap är ett forskningsprojekt där vi undersöker hur nya mobilitetstjänster kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på tidigare parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 1950-70-talet. Genom fallstudier i ett antal vanliga stadstyper tar vi fram stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar som bidrar till minskad bilanvändning, förbättrad boendemiljö och fler bostäder. I projektet ingår också att identifiera drivkrafter, hinder och möjliga strategier för önskad omställning. Forskningsprojektet får stöd av Vinnova Infrasweden och Arkus stiftelse och drivs av Nyréns och Trivector i samarbete med Stockholms stad, KTH, Svenska Bostäder, Familjebostäder, John Mattson Knaust & Andersson Fastigheter, SKB, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter och EC2B. Resultatet presenteras i juni 2022!

För mer info, se gärna den här videon där Katarina Borg berättar mer om projektet. Katarina är projektledare och specialist stadsbyggnad och social hållbarhet på RISE Research Institutes of Sweden.