Rikare grannskap

Idag har vi mer parkeringsyta än bostadsyta per person i Sverige. Det är dags att vi ändrar på det! Rikare grannskap är ett forskningsprojekt där vi undersöker hur nya mobilitetstjänster kan frigöra mark för stadsutveckling och bostadsbyggande på tidigare parkeringsytor i bildominerade bostadsområden från 1950-70-talet. Genom fallstudier i ett antal vanliga stadstyper tar vi fram stadsbyggnadskoncept och mobilitetslösningar som bidrar till minskad bilanvändning, förbättrad boendemiljö och fler bostäder. I projektet ingår också att identifiera drivkrafter, hinder och möjliga strategier för önskad omställning. Forskningsprojektet får stöd av Vinnova Infrasweden och Arkus stiftelse och drivs av Nyréns och Trivector i samarbete med Stockholms stad, KTH, Svenska Bostäder, Familjebostäder, John Mattson Knaust & Andersson Fastigheter, SKB, Sveafastigheter, Laterre Fastigheter och EC2B. Resultatet presenteras i juni 2022!

 • Kompetens

  • Stadsbyggnad
 • Arbetsgrupp på Nyréns

 • Ort

  • Stockholm
 • Beställare

  Forskningsprojektet får stöd av Vinnova, Infrasweden och Arkus stiftelse
 • Status

  Pågående

För mer info, se gärna den här videon där Katarina berättar mer om projektet.