">In english

Årstabergsparken

En ny bergspark i Årstadal

Årstabergsparken i Årstadal ligger strax söder om Södermalm i Stockholm. Stadsdelen har hamnat i fokus i debatten om barnens plats i den täta staden. Parkprojektet handlar om att göra en ny bergspark av de naturmarksytor, obebyggda ytor och ytor som blivit över efter att bebyggelsen tagit sitt. Mycket ska lösas innan de 16 hektaren blir en fungerande stadsdelspark. Ytorna är splittrade, de branta bergen gör parken svår att nå, kopplingar inom stadsdelen och till omgivningarna måste förbättras och de fragmenterade ekologiska sambanden måste stärkas.

 

 

Läs mer

I Årstabergsparken skapar vi en helt ny typ av bergspark som utgår från platsens förutsättningar och utvecklar dem. Den blir mer ”naturlig” eftersom mycket vegetation, bland annat uppvuxna träd, finns på plats. Det finns också kommunala mål som säger att Årstabergsparken ska underlätta spridning av ek och eklevande arter samt barrskogsfåglar.

Gångvägarna är nyckeln till rekreationen i den branta terrängen. Därför har vi skapat ett tätare nät av tillgängliga vägar, bekväma trappor, soffor, bänkar, belysning och tydlig skyltning. En del av projektet är att skapa lekmöjligheter i själva promenaden som gör att färden blir ett mål i sig. Dessa tillägg är till exempel genvägar för barnen såsom en smal trappa uthuggen ur berget, en repstege, målade stenar, en rutschkana intill gångvägen som man kan välja på vägen ner och målade nivåkurvor på gångvägen. För alla som klarat promenaden upp till parken väntar nya upplevelser på berget med utsiktstorn och lekgläntor.

Huvudidén är att få barn och vuxna att använda naturmarken för lek. Marken förädlas på olika sätt med enkla medel som gör den mer användbar. Delar av skogen gallras, virket tas tillvara för lek och läggs i s.k. pinndepåer. Andra delar av skogen förblir opåverkad. Stockar av fällda träd tas tillvara i balanslekar och kring grillplatser. I parkens mitt, där Sjöviksbacken gör en krök, blir en samlingsplats med en bollplan och aktiviteter för alla åldrar med odlingsytor, hundrastgård och en samlingsplats.

Parken är en del av en ekologisk spridningskorridor där spridning av träd och fåglar ska underlättas. Därför har vi försett parken med fågelholkar, fladdermusholkar och s.k. insektshotell. Det nya som planteras är ekar och buskage med blommande buskar och bärbuskar. Allt vatten tas omhand lokalt med öppna diken och rännor. Vattnet fördröjs i magasin och ett naturligt kärr grävs ut för att skapa vattenspeglar.

Årstabergsparken nominerades den 30 januari 2020 till Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur. 

Läs mer om vårt arbete med program för parker, torg och naturmark i Årstadal här!

Läs om vårt arbete med Årstabergsparken delen Nybodaberget här!

Projekttyp
Fakta
Fotograf
Åke E:son Lindman
År
Pågående
Kontaktperson