2019-03-28

Ny gnista i Tändsticksområdet?

Nyréns har djup kompetens och stor erfarenhet av omvandlingar av gamla industrimiljöer. I Jönköpings-Posten delar byggnadsantikvarie Urban Nilsson med sig av sina tankar om potentialen i det gamla Tändsticksområdet i Jönköping. ”Tändsticksområdet har potential att bli som Londonstadsdelen Brick Lane” menar Urban. 

Hör gärna av dig till Urban Nilsson om du vill veta mer om vårt kompetensområde kulturmiljö

Bilder: Jönköpings-Posten

Tillbaka till nyheter