">In english

Adolfsbergsskolan, Alsike, Knivsta

Årskurs 5-9

Adolfsbergsskolan i Alsike Nord är avsedd för 660 elever i åk 5–9 och är en nybyggnad. Vi har arbetat med lös inredning, planlösning och delar av färgsättningen.

Läs mer

Skolan är placerad på en höjd och ligger något insjunken i sluttningen i souterräng. Från entrésidan kommer man in på mellanplanet. Här finns entréfunktioner och matsal med café på ena sidan och specialsalar på andra sidan. I dessa salar sker undervisning i naturorienterande ämnen och matematik respektive skapande ämnen såsom slöjd, bild och musik för ett tematiskt arbetssätt. På souterrängvåningen finns hemklassrum för åk 5–6. På den övre våningen finns de övriga undervisningslokalerna för åk 7–9.

Byggnaden är organiserad med undervisningslokaler kring öppna studietorg på samtliga tre våningar. Studietorgen är till för grupparbeten och samvaro och här finns olika sorters sittande med bl.a. stolar, bord, fåtöljer och soffor för att skapa en trevlig, varierad och funktionell miljö. Det finns även lite mer avskilda ytor här. Skolan är skofri och därför har bl.a. studietorgen och de flesta klassrummen heltäckande mattor vilket också ger bättre akustik och trivsel.

Byggnadens invändiga färgsättning är inspirerad av naturen. Delar av den är gjord tillsammans med LLP Arkitektkontor. Den går från ljusa gröna toner på nedre våningen för att tillföra mer ljus, till mörkare gröna toner högst upp för att balansera ljuset. Inredningen går i mörkare blå och orange nyanser som komplement och kontrast till byggnadens färgsättning. Björk och furu är de dominerande träslagen. Björk i byggda paneler, fasta förvaringar samt lösa möbler och blir en neutral bas till färgsättningen. Furu i spaltpaneler, snickerier i dörrar och fönster. 

För mer info, se gärna LLP Arkitekkontors projektbeskrivning

Adolfsbergsskolan nominerades till Kasper Salin-priset 2019. Läs mer på Sveriges Arkitekters webbplats. 

Projekttyp
Fakta
Team
Eva Nyberg, ansvarig, Marie-Louise Gustafsson Bäckstrand, handläggande, Kristina Jentzen, Andreas Säfwenberg
Arkitekter
LLP Arkitektkontor
Beställare
Knivsta kommun
Foto
Åke E:son Lindman
Storlek
ca 8000 kvm
Byggtid
2016-2018
År
2017