2021-12-21

Samråd för Linta Gårdsväg

Nu börjar samrådet för Linta Gårdsväg – den första etappen av en ny stadsdel vid Bromma flygplats. Nyréns landskapsarkitekter har gestaltat alla stadsdelens offentliga rum med parker, torg och gator. Vi har stärkt parksambanden, skapat lummiga trädplanterade gator och designat smarta lösningar för skyfallshantering och klimatanpassning.

Här kan du läsa mer om Linta Gårdsväg.

Vill du veta mer? Kontakta Emelie.

Emelie Brunge

Landskapsarkitekt LAR/MSA, styrelseledamot, facklig representant

Telefon
08-698 43 10

E-postadress
emelie.brunge@nyrens.se

Tillbaka till nyheter