2020-09-10

Inflyttning i Hus 3, Campus Albano

Campus Albano växer fram som ett vetenskapligt nav som knyter ihop universitetshuvudstaden Stockholm och bildar ett hållbart campus med utbildningsmiljöer för studenter och forskare. I takt med att Stockholms universitet och KTH utvecklas behövs nya lokaler. Våra inredningsarkitekter har sedan 2016 arbetat med Campus Albano Hus 3 på uppdrag av KTH. Här ryms lab för Material- och Nanofysik samt lokaler för SU:s fysiker vid sida om kontor, lunchrum, mötesrum, seminarierum och andra funktioner. BSK Arkitekter har ritat huset.

Inflyttningen är igång och vi har varit där och fotograferat. Visst blir det fint!

Vill du veta mer om vårt arbete med Campus Albano hus 3, klicka här.

Frågor? Hör gärna av dig till Malin Axelsson Sjödahl.  

Foto: Anders Fredriksén.

Tillbaka till nyheter