2020-01-22

Nyréns med i planprisnominerade Fokus Skärholmen

Fokus Skärholmen är nominerat till årets planpris av Sveriges Arkitekter! Nyréns Arkitektkontor har deltagit genom hela processen, från det inledande parallella uppdraget för hela stadsdelens utveckling till planeringen av större projektområden och enskilda byggprojekt. Stockholms stad har brutit ny mark i sitt sätt att jobba med stadsutveckling.

Jag önskar verkligen att fler kan inspireras av Fokus Skärholmen som är ett flaggskepp för social hållbarhet. Här har allting gjorts rätt från första början. Barnen, samhället och platsen har fått styra förutsättningarna för den nya stadsmiljön”, berättar Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns Arkitektkontor.

Nyréns har tillsammans med beställare på staden arbetat fram förslaget till Skärholmsdalen; ett av projektets tre stora planområden. Förslaget tar sin utgångspunkt i landskapets förutsättningar och kvaliteter och har ett medvetet barnperspektiv. Med mottot ”en bra stad för barn är en bra stad för alla” har barnens behov satts i fokus.

”Vi har skapat en god livsmiljö där de offentliga rummen, parkerna, torgen och stadsgatorna stått i centrum. Goda boendemiljöer med trivsamma och rymliga bostadsgårdar liksom förskolor i bra lägen med rejäla gårdar ger möjligheter till ett gott vardagsliv för alla. Tillsammans med staden och övriga konsulter har vi skapat förutsättningar för en socialt hållbar stadsdel för många framtida generationer Skärholmsbor”, fortsätter Emelie Brunge, Nyréns Arkitektkontor.

Nyréns olika uppdrag har innefattat parallellt uppdrag för Fokus Skärholmen, fortsatt arbete med strukturplan för Skärholmsdalen inklusive landskapsarkitektur, gestaltningsprogram och gestaltning av allmän plats, samt kulturmiljöutredning med konsekvensbeskrivning. Nyréns arkitekter har även ett pågående uppdrag för nya bostäder i ett kvarter tillsammans med ankarbyggherren SKB.

Stadens arbetssätt med Fokus Skärholmen är ett lyckat exempel på hur det allmänna kan ta ett större ansvar för att leda utvecklingen utifrån en tydlig målbild med sociala förtecken. 

Här kan du läsa mer om Nyréns arbete med Skärholmsdalen. 

För mer info, kontakta gärna landskapsarkitekt Emelie Brunge

Visualisering: Andreu Taberner, Nyréns. 

Tillbaka till nyheter