2021-04-20

Emelie Brunge om barns friytor i Arkitekten

Emelie Brunge, landskapsarkitekt på Nyréns, som länge har engagerat sig i frågan om barns friytor välkomnar Boverkets förslag om att ställa krav på skolgårdar. Läs mer i Arkitekten där Emelie intervjuas.

Artikeln hittar du här

Bild från Arkitekten, fotograf Daniel Zachrisson.

Tillbaka till nyheter