2023-03-16

Kritikerpriset till Sven Blume

Grattis till Sven Blume, regissör bakom dokumentärfilmen ”Det krokiga och det raka” om arkitekten Carl Nyrén.

Filmen finns nu att se på SVT Play. Bakom dokumentären ligger Sven Blume som är barnbarn till Carl Nyrén. Genom filmen försöker han att lära känna sin morfar arkitekten. Historierna, filmerna, ritningarna och minnena bildar ett personligt lapptäcke av Carl Nyréns hela liv och verk.

Juryns motivering: ”Kritikerpriset 2022 går till en djupt personlig betraktelse om arkitekturens innersta väsen. En poetisk odyssé som leder oss från ett utifrånperspektiv ända in under skrivbordslampornas bleka sken. Här fångas inte enbart en livsgärning, utan essensen i mycket av det som är arkitekturens kärna. Årets pris tilldelas filmen Det krokiga och det raka, om arkitekten Carl Nyrén, av Sven Blume.”

Tillbaka till nyheter