2020-01-30

Landskapsnominering till Årstabergsparken

Sveriges Arkitekter har idag presenterat de nominerade i priset för bästa landskapsarkitektur. Nyréns Arkitektkontor nomineras för sitt arbete med Årstabergsparken i Stockholm. Nyréns har sedan 2013 haft uppdraget att göra en ny bergspark av de naturmarksytor som blivit över efter att bebyggelsen tagit sitt. Ytorna var splittrade och de branta bergen gjorde dem svåra att nå. Ambitionen har varit att tillgängliggöra parken och skapa en tydligare orientering med en variation av mötesplatser och funktioner. Parken har många olika målgrupper och alla kan finna sitt. Från ordnade lekplatser och skogskojor till utsiktstorn, skyddande skärmtak, lugna platser – och höghus för tornseglare.

Läs mer om Sveriges Arkitekters presentation av de fyra nominerade projekten. Sveriges Arkitekters pressmeddelande finns att läsa här

Här berättar vi om vårt arbete med Årstabergsparken. 

Frågor? Kontakt gärna Petra Lindqvist eller Bengt Isling

Foto: Åke E:son Lindman. 

Tillbaka till nyheter