2019-08-09

Skärholmsdalen på granskningsutställning

Nu är detaljplanen för Skärholmsdalen på granskningsutställning. Arkitekter, landskapsarkitekter, planerare och byggnadsantikvarier från Nyréns har tillsammans arbetat med planen som möjliggör ca 800 bostäder, förskolor, vårdboende, verksamhetslokaler och parker. Skärholmsvägen gestaltas om till en stadsgata och ger förutsättningar för en eventuell stadsspårväg (Spårväg syd).

Klicka här för att läsa mer. 

Tillbaka till nyheter