">In english

Modellverkstad

När det gäller att samla en grupp människor för att visa, peka och diskutera arkitektur så är en fysisk modell oöverträffad som verktyg. En vacker modell hjälper dessutom till att väcka positivt intresse för ett projekt. I modellverkstaden har vi stor erfarenhet av modeller i olika material, skala och detaljeringsgrad. Vår specialitet och passion är trämodeller, men vi utför en stor mängd modeller även i andra material.

Är behovet en enkel arbetsmodell, en övertygande presentationsmodell eller kanske en spektakulär museimodell? Olika skeden under ett projekt kräver olika typer av modeller. Vi har kompetensen, viljan och visionerna att på effektivaste sätt tydliggöra varje projekts bärande idéer.

I modellverkstaden kan du få hjälp med landskaps- och arkitekturmodeller i bland annat kartong, trä och plexiglas. Vi gör också modellstudier i alla skeden av designprocessen samt tillverkar prototyper.

Nyréns modellverkstad samarbetar även med kontorets egen visualiseringsstudio. Läs mer om visualiseringsstudion här

Relaterade projekt

Medarbetare inom Modellverkstad
Modellbyggare
Modellbyggare