Nya Karolinska Universitetssjukhuset (NKS)

Nya Karolinska Solna-projektet, NKS, är en central del i en av de största satsningarna på hälso- och sjukvård någonsin i Stockholms län – en satsning för avanceras sjukvård, bättre lokaler och nya arbetssätt i vården. Projektet har resulterat till nya byggnader åt Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, som har till uppgift att bedriva den mest avancerade sjukvården för de svårast sjuka och skadade med grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. Nyréns hade sedan november 2012 ansvaret för inredningsprojekteringen av det 330 000 kvm stora sjukhuset. Det nya sjukhuset invigdes i maj 2018.

 • Husarkitekt

  • WTT, White-Tengbom Team
 • Ort

  • Stockholm, Solna
 • Beställare

  NKS Bygg/Stockholms läns landsting
 • Omfattning

  Ca 330 000 kvm
 • Status

  Invigdes 2018
 • Totalentreprenör

  Skanska
 • Visualisering

  WTT, White Tengbom Team
 • Fotograf

  Fredrik Sweger
 • Kontaktperson

  Ernesto Garcia

Ledordet i NKS-projektet är ”patienten först” där patientens säkerhet, integritet och komfort sätts i centrum. Patienterna möts av ett toppmodernt sjukhus där planering och utformning hela tiden utgår från vad som kommer att bli bäst för patienten. Till exempel är alla vårdrum utformade som enkelrum med egen dusch och toalett samt möjlighet för anhöriga att övernatta. 

NKS-projektet kännetecknas av ett tydligt fokus på patientens säkerhet och integritet, exempelvis genom att minimera förflyttningar av patienter genom nya arbetssätt. Det har lagts stort arbete på att underlätta samarbetet mellan vård, forskning och utbildning vid utformningen av lokalerna. Uppdraget har till stor del handlat om att skapa ändamålsenliga miljöer för underlättandet av läkningsprocessen och stimulera både patienter, besökare och personal. Sjukhuset har flyttas in i etapper från hösten 2016 då de första patienterna togs emot i de nya byggnaderna fram till våren/sommaren 2019. 

Nya Karolinska Solna nominerades till Vårdbyggnadspriset 2019. Juryns motivering: 

”Nya Karolinska Solna (NKS) är det stora sjukhusprojektet i Sverige och är därigenom ett viktigt och inspirerande inlägg i den svenska och internationella debatten om vårdarkitektur. Här har en modern tolkning av ett strukturalistiskt sjukhuskoncept anpassats för 2000-talet och på så sätt blivit en modell för hur ett sjukhus kan organiseras. NKS visar hur goda flöden och samband kan skapas i en väl genomarbetad struktur som ger lång hållbarhet åt byggnaden. NKS är ett stadsbyggnadsprojekt som övertygande förenar gamla Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet och Hagastaden. Besökare möts av ljusa och lättlästa offentliga rum. Dessa hjälper till att koppla samman byggnaden med stadens rum samt göra byggnaden förståelig och greppbar. Den tydliga strukturen underlättar orienterbarhet trots den stora skalan. Interiören är gestaltningsmässigt väl genomarbetad, välkomnande och inkluderande med ljus skandinavisk karaktär. Projektet är grundat i Evidensbaserad design och kunskap om hur sjukhus byggs internationellt, vilket bidrar till att skapa mänskliga vårdmiljöer nära patienten.”