2019-11-08

Bengt Isling får kunglig medalj

Landskapsarkitekt Bengt Isling har förlänats Prins Eugen-medaljen för framstående konstnärlig gärning. Medaljen delades ut av H.M. Konungen i samband med en ceremoni på Stockholms Slott den 7 november.

”Jag är verkligen glad och stolt över att ha tagit emot Prins Eugen-medaljen. Det är hedrande att få ansluta till den grupp av framstående arkitekter som tidigare fått medaljen” säger Bengt Isling.

Med medaljen följer en motivering till utmärkelsen:
”Bengt Isling är en produktiv och namnkunnig svensk landskapsarkitekt. Hans specialitet kan sägas vara park i stad, ofta i miljöer som varit hamn- eller industriområden, som omvandlats till bostadsområden. Hornsbergs strandpark på Kungsholmen är det kanske mest kända exemplet härpå. Med känsla för platsen själ och för den mänskliga skalan i ofta ganska storskaliga sammanhang skapar Isling oaser med grönska och gärna också vatten. Miljöer som snabbt blivit omtyckta av närboende och mer långväga besökare. Han är sedan flera år tillbaka verksam som slottsparksarkitekt med ansvar för Hagas och Ulriksdals kungliga slottsparker”.

Bengt har under sina drygt 30 år på Nyréns jobbat med en mängd olika typer av projekt, tävlingar, utställningar, analyser och utredningar i varierade skalor. Det har handlat allt från stadsplanering till design av detaljer. Bengt vann Sveriges Arkitekters Sienapris 2012 för Hornsbergs strandpark, 2009 för Norra Bantorget och 1992 för bostadsområ¬det Starrbäcksängen på Gärdet. För närvarande är Bengt engagerad i ett flertal stora projekt, bland annat slutförandet av Årstabergsparken, utvecklingen av Ulvsunda industriområde och detaljplanearbetet för Slakthusområdet i Stockholm. Han är även involverad i ett flertal projekt i Norrköping och är slottsarkitekt i Hagaparken och Ulriksdal.

”Det bästa med mitt arbete är när man ser att miljöerna jag bidragit till används och blir en del av folks vardag. Det är ett riktigt bra betyg för mig som landskapsarkitekt. Att det har blivit så är nog det som gjort att jag fått den här utmärkelsen”, berättar Bengt Isling.

Carl Nyrén, grundare av Nyréns Arkitektkontor, tilldelades Prins Eugen-medaljen 1976. Fem landskapsarkitekter har tidigare fått medaljen.

Pressmeddelandet med anledning av medaljförläningen finns här

Läs mer om några av Bengt Islings uppdrag:
Årstabergsparken

Hornsbergs strandpark

Norra Bantorget

För frågor, hör gärna av dig till Bengt Isling.

Fotograf första bilden: SPA (Swedish Press Agency)
Fotograf andra bildern: Nyréns Arkitektkontor 

Tillbaka till nyheter