">In english

Hornsbergs strandpark

Stockholm

Hornsbergs Strandpark har en slingrande strandkant och en utformning med samtida uttryck. Formen är rund och organisk men uttrycker tydligt att den är planerad och byggd av en människa. Det är inte natur utan anlagd mark – kultur om man så vill. För oss var det viktigt att ha en arkitektonisk utgångspunkt när vi ritade en strandpark på Kungsholmen. Projektet har vunnit Sienapriset 2012.
 

Läs mer

Strandparken ligger i ett västerläge mot Ulvsundasjön  med kvällsol. Den slingrande stranden och de tre långa flytbryggorna gör att man kommer längre ut i ljuset över vattnet. Särskilt varma eftermiddagar sommartid blir parken ett eldorado som utflyktsmål för de kringboende med grillning, bad och sjökontakt. I parken finns flera informella sittytor och sittbänkar. En dusch med en högt sittande tank för uppvärmning av vatten med hjälp av solen kan användas av motionärer. Strandparken ska inte vara en ”finpark” utan ett vardagsrum för hela nordvästra Kungsholmen.

Växtmaterialet i Hornsberg är med ett undantag exotiskt, men utan att för den skull bli trädgårdsmässigt. Träden med undervegetation är placerade i täta grupper med en art i varje. I pauserna mellan trädbestånden finns öppna ytor med olika funktioner och händelser. Kanten mot vattnet är byggd av stålspont sammanbundna i vattenytan med hjälp av en stor betongkrona som spänts in i fast berg.

Parken är över 700 meter lång och består av fyra delar. I väster ligger en brygganläggning för solbad med träbryggor som skjuter ut i sjön i olika längder. Öster därom ligger Kajparterren som är formad i kontrast mot den organiska Strandparken. Den ligger som en något upphöjd horisontell skiva som svagt lutar mot sjön. Längst i öster ligger en befintlig del som byggts om för att bli mer tillgänglig.

I projektet ingår även Moa Martinsons torg. I förslaget till torgets utformning har vi tagit fasta på den rumsliga situationen med en liten plats vid kanten av Ulvsundasjön och på den konstnärliga utsmyckningens associationer till författaren Moa Martinson. Eftersom torgytan är upplyft för att skapa tillgänglighet till byggnaderna bildas en nivåskillnad mot gatorna. Nivåskillnaden består av en sittvänlig mur och en trappa. Trappan öppnar torget som vänds diagonalt ut mot sjön med Kajparterren i förgrunden. Den värmande kvällssolen faller in från samma håll. Den konstnärliga utsmyckningen består av stora granithällar som rymmer graverade citat ur Moa Martinssons böcker. Författarens motivval har inspirerat till den stiliserade syrenbersån som bryter fram ur trappan. Syrenbersån symboliserar en folklig och lantlig framtoning som står i stark kontrast till denna nya urbana miljö.

Hornsbergs strandpark nominerat till stenpriset!

Sienapriset 2012 till Hornsbergs strandpark!

Projekttyp
Fakta
Byggherre
Stockholms stad Exploateringskontoret
Konstnär
Moa Martinsons torg: Lina Nordenström
Konstruktör Finplanering park
Omniplan genom Cornelis Oskamp
Belysning
EnergoRetea/Bjerkings genom Lena Hildeman och Caroline Boman
Konstruktör Mur mot Strandgatan
WSP
Entreprenör; Utfyllnad, Strand och Kaj
Skanska
Entreprenör gata, mur och finplanering
JM
Fotografer
Åke E:son Lindman och Lennart Johansson
År
2014
Kontaktperson