Brf Broparken

Brf Broparken har ett fint läge i anslutning till Husarviken och Nationalstadsparken i norr. Tomtens läge och vår vision om en variationsrik stadsbyggnad innebar ett förslag med en uppdelning av byggrätten i tre olika enheter. Vi inspirerades av amerikanska och engelska ”townhouses”, där varje byggnad har ett unikt arkitektoniskt uttryck.

 • Ort

  • Stockholm, Norra Djurgårdsstaden
 • Beställare

  HSB Stockholm
 • Omfattning

  62 lägenheter
 • Status

  Invigdes 2018
 • Fotograf

  Åke E:son Lindman
 • Kontaktperson

  Johan Forsman Sachs
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Byggrätten har delats in i tre olika enheter. Inspiration har lånats från ”townhouses” där varje byggnad har ett unikt arkitektoniskt uttryck.

År 2013 vann vi arkitekttävlingen (parallella uppdraget) om utformningen av HSB:s markanvisning inom kvarteret Brofästet i Norra Djurgårdstaden. Stockholms stad har utsett Norra Djurgårdsstaden till ett miljöprofilområde med höga ambitioner gällande arkitektonisk gestaltning och miljö. Detta tillsammans med HSB:s egna styrdokument blev viktiga utgångspunkter för vårt arbete med att ta fram ett tävlingsförslag. Vår och HSB:s ambition har hela vägen varit att skapa fysiska förutsättningar för ett gott socialt liv i en ekologiskt hållbar stadsdel.

Fasadmaterialen och hantverkskänslan i det näraliggande gasverksområdet har inspirerat till långsiktigt hållbara och vackra fasadmaterial som till exempel tegel, stål, kalksten, terrazzo, prefabricerad betong, granit, glas och trä. Den invändiga gestaltningsidén i allmänna ytor, som huvudentréer och trapphus, bygger på att grövre ytor med struktur möter släta och reflekterande ytor och material. De olika byggnadernas utvändiga fasadmaterial fortsätter delvis in på entrérummets väggar som för övrigt består av omålad slät ljus betong upp till tak. Som kontrast till betongen är lägenhetsdörrarna klädda i trä med vacker struktur och glans.

Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Genomtänkt design och kvalitativa material i husets entréer.
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Balkonger granne med pumpstationen i cortenstål som vi även ritat.
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Situationsplan
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Brf Broparken ligger längs kanalen med utsikt över Nationalstadsparken.

Den goda bostadsmiljön skapas genom välstuderade, ofta genomgående lägenheter. Vi har tagit fram planlösningar som tar vara på siktlinjer, utsikter och sollägen. Många lägenheter är vända mot två väderstreck och har generösa balkonger mot både gata och gård. Köken är omsorgsfullt formgivna med bänkskåp samt bänkskivor i en mörkare kulör och överskåpen i en vit kulör, lika vägg.

Växter och planteringar fyller flera funktioner, som skydd och svalka när solen bränner, för fördröjning av nederbörd och avlastning av dagvattensystem, och inte minst för att skapa lummiga och levande utemiljöer. Förutsättningar för vegetation och grönska inom Broparken skapas genom att alla tak är helt eller delvis gröna. Det högst belägna är belagt med sedum och har solpaneler, det näst översta är tänkt att fungera som biotoptak. Mellan dessa tak finns en, för alla boende, gemensam takterrass.

Den största utmaningen i arbetet med Brf Broparken var att smälta samman alla komplexa krav från staden, HSB och våra egna ambitioner till en byggnad av hög arkitektonisk klass. En byggnad som ska bilda ramarna för ett fantastiskt liv för de boende och vara en viktig del av Norra Djurgårdsstaden.

Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Den invändiga gestaltningsidén i allmänna ytor, som huvudentréer och trapphus, bygger på att grövre ytor med struktur möter släta och reflekterande ytor och material.
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Sektion
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Plan terrass
Brf Broparken, Norra Djurgårdsstaden. Arkitekt: Nyréns Arkitektkontor
Fasad mot öster