">In english

Landskapsarkitektur

Nyréns landskapsarkitekter arbetar med alla typer av miljöer, och utgår alltid från hur vi alla präglas och påverkas av vår byggda omgivning. Vi eftersträvar att lyfta fram de landskapliga värdena i olika sammanhang, och jobbar med allt från landskapsanalyser, stadsutvecklingsprojekt, omvandling av f.d. industrimiljöer samt med gestaltning av parker, torg och bostadsgårdar.

All miljö är lika viktig för oss, och vi vill alltid skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat projekt genom en stark analys, idé och gestaltning. Vi samarbetar ofta med kontorets arkitekter och byggnadsantikvarier och i alla våra uppdrag lägger vi stor vikt vid ekologisk och social hållbarhet.

2012 tilldelades vi Sienapriset för gestaltningen av Hornsbergs strandpark i Stockholm. Det är tredje gången gillt på tio år som vi får ta emot priset som är Sveriges främsta utmärkelse för svensk landskapsarkitektur. Inget annat kontor har tilldelats priset så många gånger.

Relaterade projekt

Medarbetare inom Landskapsarkitektur
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA (föräldraledig)
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA och styrelseledamot
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Affärschef landskap. Hållbarhetschef. Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Planeringsarkitekt och landskapsarkitekt
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA (föräldraledig)
Landskapsarkitekt
Landskapsarkitekt LAR/MSA (föräldraledig)
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA - Planeringsarkitekt FPR/MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsarkitekt BNT
Landskapsarkitekt LAR/MSA och styrelseledamot
Landskapsarkitekt MSA
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Landskapsingenjör