">In english

Arkitektur

Nyréns arkitektur har sitt ursprung i Carl Nyréns arkitektverksamhet. Av tradition har våra uppdrag spänt från stort till smått – från den mindre byggnaden och den genomarbetade detaljen till komplexa helhetsmiljöer i form av större byggnadsprojekt eller hela stadsdelars utvecklande. Just nu har vi bland annat uppdrag inom bostäder, kulturbyggnader, vård- och omsorgsboenden och forskning- och labbmiljöer.

Gemensam nämnare för all vår arkitektur är den höga kvalitetsambitionen med gedigna material och vacker ljusföring.  En ambition är alltid att i dialog med våra uppdragsgivare lägga stor tonvikt vid hållbart byggande där alla gestaltningsgrepp ger ett igenkännbart och unikt uttryck med den Nyrénska arkitekturen som grund. Flera av våra byggnader har miljöklassificerats enligt LEED, BREEAM och MB - Miljöbyggnad.

Bild: Ersta Nya Sjukhus

Relaterade projekt

Medarbetare inom Arkitektur
Arkitekt SAR/MSA
Affärschef Inredningsarkitektur Modell Visualisering
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt MSA (tjänstledig)
Affärschef Arkitektur och Stadsbyggnad - Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA (föräldraledig)
Arkitekt SAR/MSA och styrelseledamot
Arkitekt MSA
Arkitekt SAR/MSA och styrelseledamot
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt
Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA
VD/CEO och Affärschef kulturmiljö - Arkitekt SAR/MSA
Arkitekt SAR/MSA