">In english

Detta gör vi

Vårt uppdrag

Vi vill vara en naturlig samarbetspartner som tillgodoser behov av kvalificerad kompetens inom arkitektur och byggande.

Vår syn

Med utgångspunkt i människans behov skapar vi miljöer med höga krav på funktion, skönhet, ekonomi och hållbarhet. Omsorg om ljusföring, färgsättning, materialval och detaljer är Nyréns signum.

 

Vårt arbetssätt

Vi levererar helhetskoncept från tidiga skeden till färdig anläggning och genomför kund och nyttobaserade uppdrag. Vi fäster stor vikt vid miljö- och kvalitetsfrågor samt har nolltolerans av fel i bygghandlingar. Vi har unikt kunnande och nytänkande i komplexa projekt. Hög kvalitet och professionalism i genomförandeprocessen ger effektiv handläggning genom hela byggprocessen.

Vår ambition och position

Varumärket Nyréns med dess kvaliteter och baskompetenser är väl etablerat i Stockholm/Mälardalen, Göteborg Malmö. Utlandsuppdrag genomförs i samarbete med partners. Vi är ledande inom stadsutveckling, landskapsarkitektur och som byggnadsantikvarier. Vi är en av de ledande inom fastighetsutveckling av kommersiella lokaler och bostäder i attraktiva lägen, samt varsam ombyggnad. Vi är ledande när det gäller arkitektur inom forskningsmilljöer samt inom skola och utbildning. Vi är väletablerade inom kommersiella miljöer såsom handel. Vi har utvecklingsprojekt om byggande till låg kostnad med god arkitektur.

Kontoret

Nyréns Arkitektkontor är personalägt av 60 medarbetare. Vi är Sveriges femte största arkitektkontor med ca 115 medarbetare.

Historia - Från Carl Nyrén till Nyréns

Kontoret grundades 1948 av Carl Nyrén. Det ursprungliga kontoret hade både arkitekter, inredningsarkitekter och byggnadsingenjörer anställda och arbetade främst med byggnader för såväl privat som offentlig sektor. Sedan 1983 är Nyréns personalägt och har utvecklats från ett 20-tal medarbetare till över 100. Verksamheten har under de senaste årtiondena utökats med landskapsarkitekter, byggnadsantikvarier, planarkitekter, modellbyggare och illustratörer. Idag arbetar Nyréns med såväl bostadsplanering som stads- och översiktsplanering och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer.