">In english

Ett kontor med många kompetenser

 

Nyréns Arkitektkontor är ett av Sveriges största arkitektkontor med ca 115 medarbetare i Stockholm och Malmö. Kontoret grundades 1948 av Carl Nyrén och är personalägt.

Nyréns består av arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter, ingenjörer, byggnadsantikvarier, visualiserare och modellbyggare - tillsammans bildar vi ett stort företag med lång erfarenhet och brett kunnande.

Med utgångspunkt i människans behov skapar vi miljöer med höga krav på funktion, skönhet, ekonomi och hållbarhet. Omsorg om ljusföring, färgsättning, materialval och detaljer är Nyréns signum.